Abonnementsartikel

Fremover får de danske landmænd mere frihed til at beslutte, hvornår efterafgrøderne skal i jorden. En ny bekendtgørelse gør det muligt at udskyde etableringen fra 20. august til 7. september.

Som noget helt nyt kan landmænd, der skal til at så eftergrøder, selv beslutte, om det bliver i midten af august, eller om det bliver i starten af september. Med den nye plantedækkebekendtgørelse, som træder i kraft den 1. august 2019, bliver der indført fleksible frister for etablering af efterafgrøder. Dermed udskydes fristen for etableringen fra 20. august til 7. september.

- Landmændene har efterspurgt mere fleksibilitet, så de bedre kan planlægge etableringen efter blandt andet vejret. Vi forsøger altid at give landmændene meste muligt fleksibilitet, så de stadig er herre over egen bedrift og kan etablere det på det tidspunkt, hvor det passer bedst. Med de nye fleksible frister gør vi det lidt lettere at hjælpe miljøet som landmand, siger direktør i Landbrugsstyrelsen Jette Petersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye regler for fleksible frister gælder fra august og fremadrettet. De fleksible frister gælder både pligtige, husdyr- og MFO-efterafgrøder og efterafgrøder i Målrettet kvælstofregulering.

Efterafgrøder

Efterafgrøder er et af de virkemidler, som kan bruges til at mindske kvælstofudvaskningen og dermed hjælpe miljøet. Men da efterafgrøderne kan opsamle mere kvælstof jo før de bliver sået, vil landmænd, som vælger en sen etablering få en reduktion af den samlede kvælstofkvote. Reduktionen afhænger af, hvor mange dage landmanden udskyder etableringen af efterafgrøder med, hvor mange hektar efterafgrøder, der bliver sået senere end den 20. august og hvor meget gødning den enkelte landmand bruger.

Undtagelsen er MFO-efterafgrøder. Her er det datoen for, hvornår landmanden tidligst kan destruere dem, der rykkes, så de stadig ligger på marken i mindst otte uger og dermed lever op til EU-kravene.