Lyt til artiklen:

To miljø-milliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

00:00
Hastighed: ???x
02:41

Regeringen og aftalepartierne (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) har netop indgået aftale om en substantiel tilførsel af midler fra Grøn Fond til at håndtere nogle helt centrale miljøudfordringer.

- De to miljømilliarder skal bruges til vigtige initiativer, som alle danskere kommer til at mærke. Vi skal rejse mere skov for at få mere og bedre natur og styrke biodiversiteten. Vi skal beskytte vores drikkevand, som er noget af verdens bedste og skal blive ved med at være det. En havnaturfond skal forbedre vores vandmiljø fx ved at etablere stenrev og plante ålegræs. Vi har også afsat penge til at rydde op efter de store generationsforureninger og til at inddæmme, oprense og afværge PFAS-forurening, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen fremlagde i oktober 2023 Danmarks første plan for klimatilpasning, som skal sikre kyster, byer, boliger og infrastruktur bedre mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Grøn Fond afsætter 1,2 milliarder kroner frem mod 2029 til at gennemføre Klimatilpasningsplan 1.

To miljømilliarder

Foruden finansiering af Klimatilpasningsplan 1 afsættes der med Grøn Fond midler til at styrke natur og biodiversitet på land og i vand.

Der afsættes 625 millioner kroner til rejsning af ny skov. Pengene til mere skovnatur kan også bruges til at omdanne landbrugsjord til skov, og dermed modvirke kvælstofudvaskning til vandmiljøet.

Der er aftalt udmøntning af 500 millioner kroner til en havnaturfond, som følger af tillægsaftalen om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm.

Grøn Fond afsætter også 200 millioner kroner til drikkevandsbeskyttelse, ligesom der afsættes yderligere 550 millioner kroner til regionernes arbejde med at rydde op efter de store generationsforureninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med aftalen afsættes desuden 210 millioner kroner til en PFAS-handlingsplan, der skal beskytte mennesker og miljø mod forureningen fra PFAS. Midlerne kommer oveni de 198 millioner kroner, der er afsat fra forskningsreserven og finansloven for 2024.

Miljøministeren vil nu indkalde aftalepartierne bag Grøn Fond til sættemøde om udmøntning af miljøinitiativerne.