Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

Opret gratis profil

Risiko for toksiner i køernes foder skal tages alvorligt

23. feb. | Indrykket af Nutrimin

Det kan betale sig at få et overblik over omfanget af toksiner i TMR.

Del artiklen:

Høsten 2023 blev både våd og besværlig! Toksiner der hæmmer produktionen er fundet i over en tredjedel af TMR fuldfoderprøver. Dertil yderligere en tredjedel som viste tegn på at udgøre en risiko for at hæmme køernes sundhed og produktion. Især i majs er der fundet kritiske niveauer i over halvdelen af prøverne, mens mere end 60% af halmprøverne viste et kritisk indhold.

Kvægteamet i Nutrimin hører fra flere mælkeproducenter, der har oplevet goldkøer og malkende, som pludselig går ned i foderoptag og mælkeydelse, og desværre med risiko for død/aflivning. Goldkøer er ikke som sådan presset af et højt foderoptag, men foderrationen udgøres typisk af 80% majs og halm, der netop er de fodermidler, som ses med størst risiko for at være inficeret med mycotoksiner. Den høje mælkeproduktion presser generelt køerne, hvilket kan gøre dem sårbare for toksiner. Det kan give fald i drøvtygning og mælkeydelse, og være årsag til at bedriftens mælkeydelse ikke når det ønskede mål.


Drøvtyggere og énmavede dyr

Køer og en velfungerende vom udgør normalt en vis beskyttelse mod den skadelige virkning af toksiner. Derfor er køer ikke påvirket i samme grad, som det er tilfældet med énmavede dyr. Dog bliver også drøvtyggere påvirket når niveauerne bliver kritisk. Det kan gå fra mindre påvirkning af mælkeydelsen og sundhed, som f.eks. let forhøjet celletal, som skyldes at immunforsvaret er svækket, og til alvorlige tilfælde hvor køer må aflives.


Toksinerne kan stamme fra mark og fra vækst i lager/silo.

Pløjefri dyrkning er en af årsagerne til at toksiner i majs er et voksende problem.

Mark-toksiner skyldes typisk Fusarium, og i den gruppe befinder sig DON og Zearalenone. Lager-toksiner er oftest forårsaget af Penicillium, der kan danne Penicillic Acid toksin, og hvor grænseværdien er relativ lav. Dertil også gruppen Aspergillus, hvor vi kender Aflatoksin, som dog normalt ikke ses i dansk avlet korn eller majs pga. klimatiske forhold. Sæson og dyrkningsforhold er faktorer, der påvirker forekomsten af toksiner, og det skal understreges, at toksiner ikke altid kan ses i ensilagestakken med det blotte øje.


Symptomer på toksiner

Symptomer på toksinforurening kan omfatte pludseligt fald i ædelyst og mælkeydelse, tarmblødninger, nedsat immunforsvar, sløvhed og reproduktionsproblemer. Det er vigtigt at tage toksiner alvorligt, især når der er problemer med sundhed og produktion, som ikke kan forklares af andre faktorer. Mistænkelige symptomer inkluderer pludselige ændringer i drøvtygning, løs gødning og generel svækkelse hos højtydende køer. Det er vigtigt at undersøge nærmere for toksiner i disse tilfælde.


Nutrimin tilbyder

I kvægteamet har vi her i 2024 fået flere henvendelser omkring ustabilitet og døde/aflivede køer. Flere af disse besætninger er efterfølgende startet op med toksinbinder, og det med markant positiv effekt, som med afstand betaler omkostningen ved at tilsætte toksinbinder.


Nutrimin kan tilbyde en toksinanalyse som kan give et overblik over omfanget af toksiner i TMR.

Ring og hør om erfaringer og muligheder for at tilsætte toksinbinder.


OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter