Lyt til artiklen:

Rapport: Dyrevelfærden bliver bedre i danske stalde

00:00
Hastighed: ???x
04:53

Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort dyrevelfærdsrapporten fra 2023. Overordnet set viser den, at andelen af besøg, der udløste en sanktion, er mindre end året før, men at det fortsat ligger på et højt niveau, det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Dyrevelfærdsrapporten baserer sig på at Fødevarestyrelsen i 2022 udførte dyrevelfærdskontrol i 1692 besætninger i forbindelse med den ordinære kontrol. Det er samtidig en stigning fra 1033 besøg i 2021.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sanktionsprocenten hos kvægbesætninger faldt i 2022 til 40 procent fra 46 procent i 2021, mens den for grisebesætninger faldt fra 31 procent til 30 procent.

Det er fald, men ifølge fødevareminister Jacob Jensen (V) stadig på et niveay, der bekræfter ham i vigtigheden af Danmarks første dyrevelfærdsaftale, der skal løfte dyrevelfærden.

- Den nye dyrevelfærdsrapport peger på en række opmærksomhedspunkter, som jeg er opsat på, at vi får løst sammen med erhvervet. For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt, og derfor er det min ambition, at vi med aftalens tiltag kommer til at se forbedringer i de kommende dyrevelfærdsrapporter, siger ministeren.

Her var fokus

Dykker man ned i rapporten, havde kampagnerne med fokus på dyrevelfærd i besætninger i 2022 følgende temaer:

  • Håndtering af syge og tilskadekomne dyr i besætninger med grise.
  • Hold af kødkvæg i vinterperioden.
  • Halthed og klovsundhed i malkekvægbesætninger.

For grisene

Med hensyn til håndtering af syge og tilskadekomne dyr i grisebesætninger viste kampagnen, at regelefterlevelsen var forbedret siden sidste kampagne i 2018.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den aktuelle kampagne var der en regelefterlevelse på 78,9 procent, men der i kampagnen i 2018 var en regelefterlevelse på 67,7 procent.

De hyppigste overtrædelser var:

  • Syge eller tilskadekomne grise, som ikke havde fået en passende behandling, eller slet ikke var behandlet.
  • Konstatering af manglende blødt underlag i mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal i sygestien.
  • Manglende medicinoptegnelser på de syge og tilskadekomne grise.

Endeligt bemærkes det i rapporten, at der generelt i de besætninger der fik sanktioner var få syge og tilskadekomne grise, som ikke havde fået en passende behandling, da kontrollen var forbi.

For kødkvæg

Ser vi på hold af kødkvæg i vinterperioden var formålet at kontrollere, om kvæg blev passet, fodret og sikret mod vind og vejr under hensyntagen til deres behov, herunder om de havde passende tørt leje, og om dyrene blev holdt under forhold, der lever op til kravene, herunder at kalve ikke holdes permanent opbundne.

Resultaterne viste, at der i 24 procent af besætningerne med dyr gående ude blev fundet overtrædelser i dyrevelfærdsreglerne. Samlet blev 200 kontroller gennemført.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regelefterlevelsen i de forskellige besætningstyper var 85,1 procent i besætninger med indegående kvæg, 82,9 procent i besætninger med udegående kvæg og 81,5 procent i besætninger, som havde både inde- og udegående kvæg.

Den samlede regelefterlevelse var på 83,7 procent.

For besætninger med udegående kvæg blev der i 11 procent af besætninger indskærpet for manglende sikring af dyr imod vind og vejr, og vejledt i fem procent af sagerne.

Ud over sikring af dyr mod vejr og vind var det hyppigst indskærpede forhold mangler vedrørende dyrenes opholdsarealer. Udfordringerne var her især optrådte/mudrede arealer omkring foderpladser og/eller mellem foder-, hvile- og drikkeplads og/eller for lille eller manglende græsdækket areal.

I besætninger med kun indegående kvæg var den hyppigste årsag til indskærpelse at opholdsrum eller arealer ikke tilgodeså dyrenes behov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev i 16 besætninger konstateret utilstrækkeligt rene og tørre lejearealer og beskidte og/eller våde dyr med gødningskager i pelsen. I besætninger med både ude- og indegående kreaturer var de to hyppigst indskærpede regler dels vedrørende sikring mod vejr og vind, dels vedrørende dyrenes opholdsarealer.

For malkekvæg

Der blev kontrolleret 150 malkekvægsbesætninger i kampagnen for halthed og klovsundhed. Der blev givet sanktioner (indskærpelser og i ét tilfælde påbud) i 45 af de kontrollerede besætninger, svarende til 30 procent. Der blev ikke foretaget politianmeldelser.

Der blev hyppigst sanktioneret for overtrædelse af reglerne om håndtering af halte køer, hvor 24 ud af 150 kontrollerede besætninger, svarende til 16 procent, fik en sanktion. Hovedparten af disse sanktioner (70,8 procent) blev givet i konventionelle malkekvægbesætninger, mens økologiske besætninger stod for 29,2 procent af sanktionerne.