Nyheder

Fræseren er et overset jordredskab

19. mar. 2020 | Indrykket af Maskinhandler Indkøbsringen A/S

En fræser er et utroligt fleksibelt jordbearbejdningsredskab, som kan anvendes til mange formål.

Del artiklen:

I mange lande anvendes jordfræsere i stor stil, mens de i Danmark er lidt oversete. Jordfræserens opgaver er typisk opløsning af stiv jord, blanding af jord og organisk materiale samt forberedelse af så- og plantebed. Mulighederne er mange, og egentlig drømmer mange landmand om at have deres egen jordfræser, men den kommer sjældent på budgettet for maskininvesteringer.

Nicheproduktionsgrene

Mange landmænd forsøger i dag at adskille sig fra andre og vælge nogle produktionsgrene, hvor de kan sikre sig nogle ekstra indtjeningsmuligheder. En af de nye produktionsgrene, der bliver mere og mere populær, er salg af afgrøder fra en vejbod (forbrugerne efterspørger lokale fødevarer). For at kunne producere nogle gode og ensartede grøntsager til salg i en vejbod, kræver det også fokus på et godt såbed eller plantebed. Til denne opgave kan en jordfræser levere et perfekt stykke arbejde.

Precision farming

Positionsbestemt planteavl er noget, man snakker meget om, når det gælder gødskning, kalkning, planteværn og senest udsædsmængde. 

Ofte sker en såbedstilberedning med selve såsættet, hvor man starter i sydvest af en mark og slutter i nordøst. Man foretager stort set samme behandling over hele marken. Spørgsmålet er så, er det det rigtige? 

Måske skal jordfræseren i fremtiden indgå i klargøringen af såbedet, hvor man ud fra en positionsbestemt tankegang får bearbejdet de vanskelige områder i marken med en mere intensiv behandling. Hvis det bliver gjort forud for såmaskinen, kan den være mere effektiv, og måske kan de mange variable indstillingsmuligheder på såmaskinen, som ofte er ekstraudstyr, spares ved investeringen i såmaskinen, når en jordfræser benyttes. 

Økologisk ”Round Up-behandling”

Alle planteavlere ved at en kemisk Round Up behandling standser fotosyntesen, hvorefter plantens grønne dele visner hen.

Blandt økologiske planteavlere er der også fokus på at få ryddet op i et ukrudtstæppe ved at standse væksten. En jordfræser udstyret med L-knive og nogle præcise dybdestyringshjul kan bruges til formålet. Opgaven går ud på at få lavet en fuld gennemskæring så øverligt som muligt, og at få lagt det grønne ukrudtstæppe ovenpå jorden, så det kan visne hen. 

Måske kan denne mekaniske ”Round Up-behandling” med en fræser også vinde indpas i konventionel planteavl.

Brandbælter til en bedre renvarekvalitet i frøavlen

Danske frøavlere er verdensmestre! En del frøavlere bruger en fræser til at lave en slags brandbælte hele vejen rundt om frømarken. Det skal sikre, at fremmede arter ikke opformeres i afgrøden, og at der i høstsituationen kommer en bedre renvare i mejetærskerens korntank. 

Ideen om brandbælter kan efter sidste sommers mange markbrande måske anvendes på anden vis. En mindre eller ældre traktor kan stå klar med en jordfræser i høstperioden, og der kan så løbende laves brandsikring ved at fræse nogle bælter op, efterhånden som man får høstet kornet hen over marken.

Forskønnelse af ejendommens udenomsarealer

De store moderne og progressive landbrugsbedrifter bliver i dag betragtet som virksomheder, og disse virksomheder/landbrug er store arbejdspladser og har samtidig en anderledes påvirkning af samfundet og borgerne, end dengang alle havde en bedstefar, som var bonde. Derfor er det i dag vigtigt, at disse virksomheder/landbrug tager sig godt ud og ikke skæmmer det smukke, danske landskab.

Forskønnelse af gårdenes udenomsarealer med tilplantning og anlæggelse af græsarealer mv. er noget, der bliver lagt mærke til, og det bidrager også til en flot arbejdsplads. En jordfræser er et unikt redskab til forskønnelse af udenomsarealer f.eks. efter et større staldbyggeri.

Smukke blomsterstriber hæver landbrugets image

Tour de France start vil i 2021 foregå i Danmark. Kreative kræfter i landbruget har allerede taget initiativ til, at der på dele af ruten skal skabes flotte blomsterstriber. Denne smukke ide bør udbredes mange steder på landet. Det vil helt sikkert hæve landbrugets image i samfundet. Hvis der monteres en lille simpel frøsåmaskine på jordfræseren, er det et perfekt setup for etablering af blomsterstriber på landet. 

Vildtstriber

Mange mennesker har nogle hobbyer, som skaber ro i en stresset hverdag. Jagt er en hobby, som foregår i skove og på landet, og mange jægere er passionerede omkring deres jagtarealer. Vildtstriber er noget, som mange jægere og ikke mindst vildtet, sætter stor pris på. En jordfræser er et fantastisk all-in-one-redskab til at frembringe nogle striber, hvori der kan etableres vildtafgrøder og  –beplantninger. 

Bearbejdning af efterafgrøder

Efterafgrøder er blevet kaldt chikaneafgrøde, men mange planteavlere har efterhånden haft positive både miljø- og dyrkningsmæssige fordele af efterafgrøderne. En udfordring, som man arbejder med, er at få indarbejdet den gode, grønne masse i det øverste jordlag, inden den næste afgrøde skal etableres. Der anvendes mange vidt forskellige typer redskaber, men ved en korrekt indstilling af en jordfræser, vil den være et fortrinligt redskab til først at nedlægge efterafgrøde, findele den, og til sidst mixe den med det øverste jordlag. Dybden og arbejdsintensiteten på en fræser kan nemt indstilles og kontrolleres, og det vil dermed være muligt at lave et såbed i samme arbejdsgang som nedlægningen af efterafgrøden.

45 fræservarianter fra verdens største redskabsproducent

KUHN er suverænt verdens største redskabsproducent. Inden for jordfræsere tilbydes hele 45 forskellige varianter.

Det store udvalg spænder fra den lille model, KUHN EL 22, med en arbejdsbredde på 120 cm, til den enormt kraftige og bidske EL 400 R med 6 meters arbejdsbredde, som er dimensioneret til traktorer op til 400 hk.

Ud over de mange varianter tilbydes forskellige rotorer, knive og andet udstyr, som gør jordfræserne velegnede til ethvert fræserjob. ”be strong, be KUHN” gør sig virkelig gældende inden for jordfræsere. 

Hos Maskinhandler Indkøbsringen i vejle, som er dansk KUHN importør, har man mange gode erfaringer med KUHN fræserne. ”Det er nogle bundsolide produkter” udtaler Per Monk Rasmussen, der er produktchef for KUHN jordredskaber og tilføjer, ”det er nok nogle af de bedste KUHN maskiner, der findes. Vi har erfaret, at den mest anvendte fræser i Danmark er en middeldimensioneret med ca. 2 m arbejdsbredde. Den anvendes ofte til mindre traktorer til de lettere opgaver. De lidt kraftigere fræsere er også populære, da de kan arbejde under vanskeligere forhold, og de kan også monteres med mere ekstraudstyr. Ofte anvendes disse fræsere med en arbejdsbredde på 3 m”. OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

reklame