Abonnementsartikel

Den knækstyrede mejetærsker fra Tribine Industries viser gode takter i hveden i Kansas. Maskinen er stadig under udvikling, og den amerikanske opfinder håber på en serieproduktion.

Den spændende amerikanske knækstyrede Tribine mejetærsker, som vi beskrev tidligere på året, var forleden i aktion i Kansas, hvor Tribine Industries afviklede flere forsøg med den særlige mejetærsker under hvedehøsten. Erfaringerne er gode, og ophavsmanden til mejetærskeren, Ben Dillon, håber stadig, at en stor producent vil fatte interesse for opfindelsen, så en serieproduktion kan gå i gang.

Under de nylige tests i Kansas blev den knækstyrede Tribine mødt af visse udfordringer med tunge hvedestrå, stærk blæst, ujævnt terræn, store niveauforskelle og udyrkede pletter. Under testkørslerne var den forsynet med et skærebord på 10,7 meter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge Ben Dillon var der under testarbejdet fokus på videreudvikling af halmsprederne, et udviklingsarbejde, der nødvendigvis må foretages i marken under håndteringen af halmen. Systemet var i stand til at sprede halmen jævnt, og spredningen justeres slet og ret ved at ændre på spredetallerkenernes hastighed.

Dog mangler der stadig visse justeringer i den henseende, og der skal foretages yderligere forsøg med netop det i sojabønne-høsten i Indiana i september.

Blandt det meget positive var, at knækstyringen, trækkraften og aflæsningen alt sammen fungerede efter hensigten.

I den mere forretningsmæssige del har skaberen, Ben Dillon, kontakt til flere selskaber og håber med tiden at indgå et partnerskab, så en serieproduktion kan gå i gang.

Aflæsning i en ruf

Den nuværende Tribine - verdens første knækstyrede mejetærsker - er Ben Dillons fjerde forsøgsmodel, og den rummer mange komponenter fra AGCO. Ben Dillon har arbejdet på udviklingen siden 1997, og alt i alt har han fået patent på 28 tekniske nyskabelser. Han mener selv, at det væsentlige er den hurtighed, hvormed tanken kan tømmes - det tager nemlig maksimalt to minutter, og meningen er, at den skal læsse af i en vogn, hver gang den når hen for enden af marken. Og den aflæsning foregår altså i en ruf, så man ikke skader markerne unødigt med traktorer og vogne, der kører frem og tilbage. Tanken rummer 1.000 bushels - en amerikansk måleenhed. Det svarer til 35.239 liter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opfinderen slår også på, at Tribine i kraft af en meget lav vægt er skånsom mod jorden i forhold til strukturskader, ligesom den kun efterlader to hjulspor. Når den er læsset, vejer den ifølge skaberen mindre end en 200-hestes traktor med fuldt læsset kornvogn.

Se video her