Abonnementsartikel

Ifølge Agerskovgruppens advokat strider det mod EU-retten at stille skrappere krav end EU's krav i forhold til landbruget

Agerskovgruppens advokat, Hans Sønderby Christensen med speciale i EU-ret siger i en kommentar til nye oplysninger fra landmand Knud Jeppesen:

Regeringens overimplementering rettet mod landbruget er retsstridig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge ham strider det mod EU-retten at stille skrappere krav end EU's krav i forhold til landbruget, når staten samtidig sætter kikkerten for det blinde øje og tillader, at kommunalt brud på EU`s byspildevandsdirektiv.

Fra Knud Jeppesen:

- Regeringen ser gennem fingre med, at cirka 4.400 kommunale overløbssteder lader urenset spildevand frit tilgå den danske natur. Cirka 300 af de 4.400 overløbssteder udleder endda så tit, at det svarer til mindst 1 til 2 gange om ugen og endnu værre en 1/3 af kommunerne har indberettet overløb 46.000 gange, så hvis de er repræsentative for alle kommuner. Ja, så er der altså cirka 150.000 overløb med urenset spildevand om året. Det svarer til 400 stk. om dagen.

Nye oplysninger fra Knud Jeppesen dokumenterer, ifølge Agerskovgruppens advokat, at staten tilsidesætter EU`s byspildevandsdirektiv, og i konsekvens heraf er de intensive krav som landbruget mødes med netop nu, retsstridige.

Agerskovgruppens advokat Hans Sønderby Christensen siger således efter at have fået forelagt Knud Jeppesens oplysninger:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På baggrund af de oplysninger som Knud Jeppesen har forelagt mig om de kommunale udledninger, tilsidesætter Danmark EU`s byspildevandsdirektiv. Ifølge EU-Domstolens faste praksis skal de danske renseanlæg kunne håndtere alle klimamæssigt normale og sæsonbestemte svingninger. Danmark oplever ikke usædvanligt vejrlig hver eneste uge. I direkte konsekvens deraf er de skrappe krav mod dansk landbrug i form af produktionsreducerende efterafgrøder, datokrav og kvotesanktioner retsstridige, udtaler advokaten og fortsætter:

- Det strider mod EU-Domstolens krav til den danske regering om sammenhæng og systematisk, når regeringen med den ene hånd tvinger landbrugets fødevareproduktionen ned for at reducere N-udledningen, medens regeringen med den anden hånd tilsidesætter EU`s byspildevandsregler og ser igennem fingre med, at kommunerne lader urenset spildevand tilgå naturen hver eneste uge året rundt.

Knud Jeppesen tilføjer:

- Ifølge kommunernes egne oplysninger løber der cirka 50 millioner kubikmeter urenset spildevand direkte ud i naturen hvert eneste år. Det er mængdemæssigt mere end den gylle som landmændene bruger til at gøde afgrøderne med. Forskellen er bare, at kommunernes udledninger går direkte ud i vandløb, søer og fjorde. Landmandens afgrøder udnytter de mange næringsstoffer i gyllen, og kun en lille del bliver til overs. Landmændene har for længst fået styr på deres opbevaring i gyllebeholdere og har ingen direkte udledning til vandmiljøet. Men kommunerne har ikke fået strammet deres krav til rensning af spildevandet i over 30 år.

- Rigtig mange af kommunernes indberetninger af overløb er så fulde af fejl, at udledningen af næringsstoffer og ikke mindst organisk stof (lort, miljøfarlige stoffer mm.) er væsentlig højere end det de indberetter. Og de samme fejl godtages år efter år uden nogen former for konsekvens, slutter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I disse dage kæmper landmændene med at bjærge korn og halm for at kunne så efterafgrøder senest 20. august i stedet for vintersæd, som er kravet for at undgå træk i gødningskvoten til næste år. Det er disse regler, som ifølge advokaten er retsstridige, fordi staten samtidig tillader brud på EU`s byspildevandsdirektiv, lyder det fra advokaten.

Agerskovgruppen (ASG) har anlagt sag mod staten for at få tilsidesat de aktuelle krav mod dansk landbrug. Sagen bygger bl.a. på beregninger fra 25 konkrete bedrifter over de tab som lider som følge af statens regulering på op til dkk850.000,-. En enkelt mister 5/6 af sin løn i et normal år og en anden mister 150 % af sit årlige dækningsbidrag.