Mellem- og efterafgrøder er centrale redskaber til at reducere landbrugets kvælstofudledning. Målet med udviklingsprojektet OptiPlant, der blev sat i gang sidste år, er derfor at skabe et redskab, der kan hjælpe konsulenter og landmænd med at opnå den bedst mulige anvendelse af mellem- og efterafgrøder ud fra jordtype, klima, sædskifte og krav til afgrøde.

Projektet afprøver dels de afgrøder, man allerede kender i dag, dels nye typer. Samtidig afprøves afgrødernes effektivitet i forhold til årstiden. Det afgørende er, om der kan måles en positiv virkning i de følgende afgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektleder og specialkonsulent fra Videncentret for Landbrug Hans S. Østergaard forventer, at de første resultater fra efterårets målinger offentliggøres på projektets hjemmeside i løbet af næste uge.

- Nogle af de første indikationer tyder på, at en blanding af for eksempel olieræddiker og en art af bælgplanter er meget effektiv. Kombinationen har vist sig at optage en enorm mængde kvælstof, samtidig med at jorden tømmes for nitrat, siger Hans S. Østergaard.

Netop reducering af jordens indhold af nitrat, har stor miljømæssig betydning. Herved mindskes risikoen for nedvaskning og dermed forurening af drikkevandet.

Resultaterne stammer fra praktiske markforsøg på projektets to fysiske lokaliteter i henholdsvis Sunds i Vestjylland og Holeby på Lolland. De to jorder er valgt ud fra deres meget forskellige forhold. Et nedbørsrigt område på sandjord i Vestjylland og et nedbørsfattigt område med lerjord på Lolland.

Udover Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet deltager også Københavns Universitet, LRØ og DLF-Trifolium i OptiPlant.