Abonnementsartikel

Den Danske Dyrlægeforeningen mener, at det er vigtigt at huske fagligheden, når forskningsopgaver fremover skal sendes i udbud.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ønsker fuldt udbytte af forskningsbevillingerne, og strategien er at konkurrence udsætte universiteternes myndighedsbetjening. Senest har den forskningsbaserede myndighedsbetjening og det veterinære beredskab været i udbud. Københavns Universitet i samarbejde med Statens Serum Institut har vundet udbuddet og skal fra 1. januar 2020 overtage de beredskabsopgaver, der i dag udføres af DTU.

- Dyrlægeforeningen er hverken for eller imod, om det er DTU eller KU, der varetager opgaven. DTU har løftet myndighedsbetjeningen til punkt og prikke, siden de overtog opgaven fra Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF) oprindeligt SVS. Men det veterinære beredskab har været en kastebold længe, og vi har hele tiden været bekymrede for, at det går ud over økonomi og faglighed, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

- Det veterinære beredskab er ikke en almindelig hyldevare. Det er vigtigt for Danmarks mulighed for at reagere mod smitsomme husdyrsygdomme, der måtte komme til os, og af afgørende betydning for eksporten af dyr og animalske produkter. Derfor skal man tænke sig godt om, når man flytter en så stor opgave fra én myndighed til en anden, siger Carsten Jensen.

Dyrlægeforeningen håber derfor, at der er tænkt hele vejen rundt. Det veterinære beredskab koster, men kan hurtigt blive målskive for besparelser, da det er svært at lave præcise beregninger. Hvad må det for eksempel koste at undgå sygdomme, der øjeblikkeligt sætter en stopper for eksporten?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det veterinære beredskab kræver fagpersoner med specialiseret viden. Myndighederne må være med til at sikre, at de faglige kompetencer bibeholdes i overgangen fra DTU til det nye samarbejde mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut. De samme overvejelser gælder for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Den nyeste viden er vigtig for at kunne træffe de rigtige beslutninger hos myndighederne, og den viden, de nuværende medarbejdere sidder med, har de brugt årevis på at opbygge, siger Carsten Jensen.

Dyrlægeforeningens opgave bliver nu at sikre, at der fortsat er fokus på faglighed, medarbejdere og økonomi i det veterinære beredskab.

- Og så vil vi selvfølgelig gå til opgaven ud fra et ønske om at få det bedst mulige ud af situationen, og her vil vi med det nye samarbejde om beredskabet se på fordelene ved, at SSI fra 2020 både skal varetage det humane og det veterinære beredskab. Dvs. analyser og prøver fra dyr og mennesker undersøges på samme laboratorier, og den faglige sparring mellem to faggrupper vil kunne glide lettere og mere naturligt i dagligdagen. Ud fra et one health-perspektiv (sundhed for både dyr, mennesker og miljø) kan der komme god synergi ud af det.