Lyt til artiklen:

To fjerkræavlere skal i fængsel og må aldrig have med dyr at gøre igen

00:00
Hastighed: ???x
04:12

Et brødrepar på 61 og 64 år fra Løvel ved Viborg, der begge er fjerkræavlere, har i dag været i retten.

Her blev de dømt for en række forskellige forhold i forbindelse med deres dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Retten i Viborg valgte at idømme de to mænd både fængsel og rettighedsfrakendelse. Det betyder, at de to mænd nu begge skal seks måneder i fængsel, deres selskaber skal betale bøder på 75.000, 6.000 og 50.000 kroner i bøde. Desuden er de frakendt retten til nogensinde igen at eje, bruge, passe eller slagte dyr eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr.

Anklageren fortæller, at de to landmænd tidligere er straffet, og de har haft økonomisk gevinst for øje. De har desuden fortsat overtrædelserne, efter myndighederne bad dem om at stoppe.

- Det hører til sjældenhederne, at nogen bliver frakendt retten til at have med dyr at gøre, men det har efter anklagemyndighedens opfattelse været den eneste rigtige udgang på den her sag, og jeg er naturligvis meget tilfreds med, at retten var enig. Der ville i den grad være risiko for gentagelse, hvis de fortsat havde ret til at have med dyr at gøre, siger specialanklager Ulrik Panduro, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at retten har fundet dem skyldige i:

  • Ikke at have registreret og anmeldt op mod 1.000 fugle.
  • Ikke at have levet op til krav om at mindske risiko for smittespredning mellem de forskellige fuglearter.
  • Ikke at udtage og indsende materiale til undersøgelse for fugleinfluenza, selv om ejendommen befandt sig i en zone, hvor det var et krav.

- Fjerkræavlerne blev også dømt for - ved uanmeldte kontrolbesøg - ikke at kunne/ville give myndighederne dokumentation for, hvor nogle besætninger af fugle kom fra, og for ikke at efterkomme et påbud om at indsende oplysninger, oplyser politiet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Færdselsuheld med traktor på villavej endte med to landmænd blev anholdt

Se også:

Færdselsuheld med traktor på villavej endte med to landmænd blev anholdt

Levende lokkemad og næbringe

De to brødre blev også fundet skyldige i uforsvarlig behandling af dyr ved at have givet flere end 1.000 fasaner næbringe/næbskærme på, der skulle forhindre fasanerne i at pille fjer, og for groft uforsvarlig behandling af flere dyr - blandt andet tre gråænder, der blev holdt som levende lokkemad i fælder og derudover ikke havde tilstrækkelig adgang til foder, ly og læ.

- Mændene blev ligeledes dømt for ikke at have bortskaffet kategori 2-materiale/-affald på korrekt vis, fordi de havde lagt flere kadavere af fasaner og gråænder ud i fælder til indfangning af rovdyr, ligesom de havde opbevaret omkring 800 kadavere af fasaner og gråænder på en mark og i en træbeplantning.

Retten fandt det også bevist, at de to mænd ikke havde gjort, hvad de skulle for at forebygge fugleinfluenza.

- For eksempel blev de to mænd dømt for at opbevare foder og drikkevand under åben himmel, så det potentielt kan komme i kontakt med vilde fugle, for ikke at have net-overdækning og for ikke at have lavet afskærmning, der skulle forhindre større vilde fugles adgang til en andedam, som mændenes fjerkræ havde adgang til, lyder det i pressemeddelelsen fra politiet.

Overtrædelser af flere love

Det, de to fjerkræavlere er blevet dømt for, omfatter blandt andet overtrædelser af:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dyrevelfærdsloven, jagtloven, miljøbeskyttelsesloven, lov om hold af dyr, bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om dyresundhed, bekendtgørelse om opdræt af fjervildt, bekendtgørelse om registrering i CHR, bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt, bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, bekendtgørelse om opbevaring med mere af døde produktionsdyr, bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza, bekendtgørelse om vildtskader.

Flere af forholdene har indebåret risiko for miljø og folke- og dyresundhed.

- Det har været en meget stor og omfattende sag, som har taget syv dage i retten at gennemføre, siger specialanklager Ulrik Panduro.

De to landmænd har hele vejen igennem nægtet sig skyldige i alle forhold.