Abonnementsartikel

Formandens beretning ved dette års generalforsamling i Landboforeningen Kronjylland rundede et svært år og gav samtidig medlemmerne en opsang.

Landboforeningen Kronjylland har rigtig mange svineproducenter blandt medlemmerne og de er uomtvisteligt nogle af de hårdes økonomisk ramte i øjeblikket. Det skinnede også igennem i formand, Christian Jensens beretning, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Vi kom egentlig ganske fint i gang efter sidste års generalforsamling, men så kom tørken og alt hvad det har medført af prisfald på svinekød og minkskind og prisstigninger på foder, sagde formanden og pegede på konsekvensen, som er adskillige konkurser i medlemsflokken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også i Landboforeningen Kronjylland sukkede formanden over en tørkepakke, der reelt ikke var nogen støtte i nødens stund.

Under debatten blev der spurgt til, bestyrelsens fokus på emnet i årets løb.

- Vi vil prøve at invitere nogle af de ramte ind for at høre, hvordan vi, som forening eventuelt kan hjælpe, forklarede Christian Jensen.

- Til gengæld skal vi aldrig være bange for at gå hen og snakke med kollegaer, som står i en vanskelig situation, påpegede han. Vi kan hjælpe ved ikke at vende hovedet den anden vej.

I beretningen måtte formanden også give medlemmerne en opsang på miljøområdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke gør, det vi skal, sagde formanden for Landboforeningen Kronjylland og pegede på, at både Randers og Favrskov Kommuner har foretaget miljøtilsyn på landbrugsejendomme i 2018 og er kom med håndhævelser om utilstrækkelige forhold omkring gyllebeholdere og møddingspladser.

- Det her handler om vores troværdighed, som landmænd. Kom nu hjem og få orden på sagerne, lød opfordringen.

Formanden roste i øvrigt samarbejdet med kommunerne og repræsentanter fra begge kommuner takkede ligeledes for den dialog man har etableret med erhvervet omkring forskellige problematikker.

Endelig fik aftalen mellem Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening omkring lavbundsområder og jordfordeling rosende ord med på vejen fra salen.

- Det er glædeligt, det har været muligt. Den slags må vi udbygge. Det er godt at komme til politikerne og myndighederne på den måde, lød det fra medlemmerne.