Den 29. og 30. maj er vigtige datoer for den danske landmand.Her er den store vandplanssag berammet i Vestre Landsret. Her står et samlet dansk landbrug bag et sagsanlæg mod den danske stat. Sagsøgerne vil gøre deres yderste for at imødegå en braklægning af store dele af dansk landbrug og vil gøre gældende, at den danske implementering af EU's regler strider mod EU's eget regelsæt. Derfor vil man forsøge at få sagen sendt videre til EU-Domstolen, der så skal tage stilling til, om planerne er ulovlige. Bæredygtigt Landbrug stævnede NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for de omstridte vandområdeplaner den 23. december 2016. Stævningen fremsendt af BL's advokat Hans Sønderby Christensen til retten i Hjørring var begrundet med, at det faglige fundament bag planerne er mangelfuldt, og at usikkerhed og fejlslutninger præger planernes tilblivelse. Eksempelvis var BL allerede for knap to år siden fortørnet over, at der i planerne blev fokuseret på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstofproblemer er.

- Modellerne, der anvendes, er fejlbehæftede og usikre. Det kunne vi se fra begyndelsen. Det er ikke engang alle steder, man har konkrete målinger ? og dér, hvor man har målinger, ved man bedre, og så bruger man i stedet metaanalyser, der er et gennemsnit fra andre områder?, lyder det fra faglig direktør i BL, Jørgen Evald Jensen i en pressemeddelelse.