Lyt til artiklen:

L&F vinder principsag: Landmand får erstatning forhøjet

00:00
Hastighed: ???x
03:13

Abonnementsartikel

Aabenraa kommune havde stævnet en landmand for tilbagebetaling af erstatning. I stedet mangedoblede retten erstatningen.

En landmand fra Tinglev får mangedoblet erstatningen for den skade, et kommunalt naturgenopretningsprojekt har påført hans marker. Det har retten i Sønderborg afgjort onsdag i en markant sejr, hvor kommunen havde indbragt landmanden for domstolene, det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Markerne, som ligger op til Tinglev Mose, er forsumpet som følge af projektet, der startede helt tilbage i 1999.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overtaksationskommissionen vurderede i 2017, at erstatningssummen skulle være på knapt 94.000 kroner inklusive omkostninger og renter. Den afgørelse var Aabenraa Kommune ikke tilfreds med, og stævnede landmanden for at få tilbagebetalt beløbet på nær 4.000 kroner.

Kommunen mente kun, at 0.1 hektar var påvirket af projektet og tilbød en erstatning på kr. 4.000, svarende til en hektarpris på 40.000 kroner. Men retten er enig med L&F i, at hele 6,5 hektarer påvirkes.

Men nu skal kommunen altså i stedet betale mere end 270.000 kroner, da landmanden frifindes, og kommunen yderligere skal betale 180.000 kroner Samtidig tillægges L&F sagsomkostninger for mere end 140.000 blandt andet for det omfattende arbejde med at gennemføre syn- og skøn.

Charlotte Bigum Lynæs, områdedirektør for Jura & Fonde i Landbrug & Fødevarer siger om afgørelsen:

- Vi er yderst tilfredse med dommen. Det har sin konsekvens, hvis man igangsætter så store genopretningsprojekter. Og det har sin pris for vores medlemmer, hvis man ikke vurderer arealpåvirkningen og dermed erstatningsgrundlaget korrekt. Det har været en tung sag at løfte teknisk og fagligt, og det er ærgerligt, at kommunen vælger en tilgang, så der skal bruges så mange ressourcer, siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For L&F var det principielt at få rettens ord for, at man ikke kan regne med forsimplede koter for påvirkning, men må forholde sig til de faktiske realiteter i marken.

- Afgørelser skal selvfølgelig baseres på de reelt tilstedeværende forhold. Det er jeg meget glad for, at retten ser på samme måde. Det er en klar dom med stor betydning for tilsvarende sager, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Også hos Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer er der tilfredshed med dommen.

- Jeg er på landmandens vegne meget glad for afgørelsen. Dermed er der forhåbentlig sat punktum for en sag, der har varet alt for længe. Den var for Overtaksationskommissionen helt tilbage i 2017. Det er et urimeligt langt forløb, siger Lone Andersen og fortsætter:

- Vi ser desværre rigtig mange sager, hvor landmænd kommer i klemme på grund af kommunal forvaltning, eller hvor kommunerne forsøger at spise lodsejere af med helt uantagelige erstatningstilbud, som slet ikke modsvarer tabet. Men dommen i den aktuelle sag viser heldigvis også, at vi med faglighed og samarbejde kan få de rigtige resultater. I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til Britt Bjerre Paulsen fra LandboSyd, der har ydet en kæmpe indsats i hele sagsforløbet, og advokat Flemming Elbæk, der har ført sagen for Landbrug & Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aabenraa Kommune har frist på fire uger til at anke dommen til landsretten.