Lyt til artiklen:

Debat: Principiel vandløbsstrid endelig for retten

00:00
Hastighed: ???x
01:39

Bæredygtigt landbrug forfølger vandløbssager. Indimellem kræver det, at man går hele vejen - også i retten. Det er, hvad der er tilfældet med Skårebækken, der skal for retten mandag den 13. februar 2023 i Næstved.

Skårebækken er en strid, der har stået på i årevis og trækker tråde hele 30-40 år tilbage. I realiteten handler sagen om at få et vandløb renset op, så lodsejeren kan dyrke sine marker uden oversvømmelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men kommunens forvaltning og dermed politikerne påstår, at de står mellem to forskellige lovgivninger. Skal de opfylde naturbeskyttelsesloven, fordi vandløbet udløber til to gamle tørvemoser og dermed undlade oprensning. Eller gælder vandløbsloven, der giver ret til tilstrækkelig oprensning.

Landmanden har lavet en aftale med den gamle Holmegård Kommune om, at der skal renses tilstrækkeligt op. Den nuværende Næstved Kommune påberåber sig nu også naturbeskyttelseslovens §3, fordi der ikke har været renset op i en længere periode. Den manglende oprensning har bevirket, at drænene er stoppet til og området er blevet sumpet. Dermed har den manglende oprensning bevirket, at området er vokset ind i en beskyttelsestilstand.

Sagen føres for lodsejeren af Bæredygtigt Landbrug. Nævnenes Hus kom med en afgørelse allerede i 2020, der lagde hovedvægten på naturbeskyttelsesloven. Det er den afgørelse, der reelt fratager landmanden hans dyrkningsmulighed på grund af forsumpningen og derfor skal sagen nu for byretten i Næstved.