Abonnementsartikel

En ny pronogse fra Seges viser, at store dele af landbruget kan se frem til solide sorte tal på bundlinjen.

Effekten af fødevare- og landbrugspakken viser sig nu med fuld positiv styrke. Det bidrager sammen med gode globale konjunkturer til at store dele af landbruget kan se frem til solide sorte tal på bundlinjen efter flere svære år med svag indtjening.

Det viser en ny prognose for landbrugets indtjening fra Seges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Efter flere år med rigtigt lave priser ser det nu markant lysere ud for mange landmænd. Samlet set forven-tes et driftsresultat for alle heltidsbedrifter på 5,0 milliarder kroner i 2017 og 2,6 milliarder kroner i 2018, fortæller Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Det er særligt producenter af svinekød og mælk, der mærker forbedring. Svineproducenternes driftsresultat efter at de har fået løn ventes at lande på omkring 1,4 millioner kroner i 2017, faldende til cirka 0,2 millioner kroner i 2018. Mælkeproducenterne forventes at opnå et overskud på cirka 3/4 millioner kroner i både 2017 og 2018.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, glæder sig over prognosen, som blandt andet også kan tilskrives bedre markedsadgang til blandt andet Asien. Han understreger dog, at landbruget stadigt er i en sårbar position og har behov for at få arbejdsbetingelser på linje med vores konkurrenter.

- Landbrugspakken var en fremragende håndsrækning, men vi har stadig rammevilkår, der er markant dårli-gere, end vores naboer. Prognosen viser, at vi allerede næste år igen må imødese ringere indtjening. Skal vi for alvor gøre landbruget robust, så er det bydende nødvendigt, at vi ikke fortsat skal kæmpe med så ulige vilkår, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer peger blandt andet på pesticidafgiften og beskatning af produktionsjord som væsent-lige konkurrenceforvridende og væksthæmmende benspænd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danske landmænd betalte i 2016 cirka 1,8 milliarder kroner til staten i form af afgifter. Det er ekstremt højt og skal simpelthen lettes, hvis opsvinget for alvor skal bide sig fast, siger Martin Merrild.

Landbrugspakken, der blandt andet gav landmændene mulighed for at gødske deres marker mere, er en vigtig faktor i den forbedrede indtjening. Det vurderer Klaus Kaiser og fortsætter.

- Vi kan se bedre udbytter og bedre kvalitet af kornhøsten, hvilket selvfølgelig bidrager til en bedre økonomi, siger Klaus Kaiser, der understreger, at de globale konjunkturer med bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel også er et meget vigtigt element i de gode resultater.

Hos Seges anbefaler Klaus Kaiser de fleste landmænd til at anvende likviditetsoverskud til at få afdraget på gælden.

- For hovedparten giver det bedst mening at få betalt af på gælden, mens indtjeningen er på dette niveau. Nogle har et stort investeringsefterslæb, så der bør foretages nødvendige investeringer, men for at ruste sig til næste lavkonjunktur, er det primært gælden, der bør have fokus, siger Klaus Kaiser.