I en henvendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg langer Dansk Fjerkræ Forum kraftigt ud efter Fødevarestyrelsen, som beskyldes for dokumenteret faktuel misinformation omkring fugleinfluenza

Dansk Fjerkræ Forum langer i en henvendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg kraftigt ud efter Fødevarestyrelsen, der beskyldes for dokumenteret faktuel misinformation og at anvende en ofte arrogant og nedladende tone.

Dansk Fjerkræ Forum henviser til, at Fødevarestyrelsen 17. marts ville svare på spørgsmål om fugleinfluenza i en live chat over Facebook, og at en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen i den forbindelse kom med flere faktuelt forkerte påstande.

Tro er noget, der hører hjemme under Kirkeministeriet. Ikke under Fødevareministeriet.

- Finn Jensen, talsmand for Dansk Fjerkræ Forum.

- Der blev fremsendt dokumentation for de faktuelle fejl, som Fødevarestyrelsen fremkom med i denne chat. Dokumentation som stammer fra de tyske og engelske myndigheders officielle sider. Responsen fra Fødevarestyrelsen på dette var følgende:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det nytter vel ikke at gentage, hvis du alligevel ikke tror på hvad dyrlægen siger, udtaler talsmanden for Dansk Fjerkræ Forum, Finn Jensen, blandt andet til udvalget.

Misbruger myndighed

- Med andre ord er Fødevarestyrelsen ikke interesserede i at høre, at det, de siger, er dokumenteret faktuel misinformation og giver indtryk af at misbruge deres myndighed til at overbevise os om, at vi bare skal tro på hvad de siger. Fødevarestyrelsen har også ved tidligere lejligheder misinformeret omkring fugleinfluenza og ikke villet rette op på dette. Tilliden og troværdigheden til Fødevarestyrelsen blandt fjerkræholdere i Danmark er meget, meget lav efter de gentagne og ubestridelige fejl, som Fødevarestyrelsen har begået, og den ofte arrogante og nedladende tone har ikke gjort sagen bedre, skriver Finn Jensen.

Dokumentation

Han henviser blandt andet til, at der er områder i England tæt på kysten, der ikke er risikoområder:

- Det er ikke kun det centrale Storbritannien der er udenfor. Hele Wales. som har kystområde, er for eksempel ikke i høj risiko område. Wales er cirka halvt størrelse af Danmark og har 2.700 kilometer kystlinje. Vi holder kontakt med andre lande, og mange af rygterne om generelle lempelser har simpelt hen ikke hold i virkeligheden, når vi spørger til det på officielt sted, skriver Finn Jensen.

Han henviser også til officielle sider fra de tyske myndigheder, der viser noget helt andet, end hvad Fødevarestyrelsen hævder.

Skal ændre kurs

Finn Jensen slutter sit frem til Miljø- og Fødevareudvalget:

- Husdyrsygdomme som fugleinfluenza bekæmpes erfaringsmæssigt bedst ved åbenhed og ærlighed. Fødevarestyrelsen går her i den stik modsatte retning og prøver at presse sin forkerte opfattelse af, hvordan fugleinfluenza bekæmpes i landene omkring os, ned over den danske befolkning. Hvis vi effektivt skal bekæmpe fugleinfluenza, så må Fødevarestyrelsen ændre kurs og inddrage erfaringer fra andre lande. Det er samtidig også nødvendigt, at Fødevarestyrelsens kommer væk fra den meget lave troværdighed og op på et langt højere niveau. Det sker ved kompetent, åben og ærlig kommunikation og faglighed.

Dårligere dyrevelfærd

Finn Jensen siger til Maskinbladet, at det undrer ham meget, at danske myndigheder ikke har kontakt med de andre EU-lande, så indsatsen mod eksempelvis fugleinfluenza kan koordineres:

- Så kan man drage nytte af de erfaringer, man har i andre lande. Konsekvensen har været dårligere dyrevelfærd. Specielt i den seneste tid, hvor det er blevet varmere i vejret og længere lyst, har der været problemer med for lidt plads. Det har givet problemer med kannibalisme og fjerpilning. Det er modigt af en myndighed at sige, at vi bare skal tro på, hvad en dyrlæge siger. Tro er noget, der hører hjemme under Kirkeministeriet. Ikke under Fødevareministeriet.

Skydefugle

Dansk Fjerkræ Forum erkender, at det kan være nødvendigt med forsigtighed, men ikke overforsigtighed:

- Der er flere dyr i Danmark, der er døde, end hvis vi havde ladet dyrene gå ude. Vi kan se på statistikken, at der ikke er fundet høns de seneste ti år ved PCR-testen med fugleinfluenza, selv om lav-patogen fugleinfluenza er funder blandt vildfugle. I 2015 var der fugleinfluenza i 20 procent af de vildfugle-klatter, der blev testet. Det fandt aldrig ind til hønsene. Det er derimod fundet blandt ænderne hos skydefugle - gråænder der bruges til udsætning. Men de har måttet gå udendørs i den seneste omgang, mens hønsene ikke måtte, fortæller Finn Jensen, der efterlyser en åben og årlig information fra Fødevarestyrelser, der ikke skjuler de ting, som ikke er i deres favør.