Lyt til artiklen:

SF: Hvordan sikres adgang til kalve under lange transporter?

00:00
Hastighed: ???x
03:11

Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab fra Aarhus Universitet har ikke fundet tilstrækkelig dokumentation for, at spædekalvene under transport får tilstrækkeligt med vand, da de har svært ved at bruge drikkeudstyret i lastbilerne til dyretransporter.

Nu kræver Carl Valentin, SF, fødevareministerens, svar på, hvordan man være sikker på, at lovgivningen om adgang til vand overholdes, hvis kalvene ikke kan bruge drikkeudstyret?

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et notat om drikkeudstyret, bestilt af Fødevarestyrelsen, skriver Aarhus Universitet:

"Samlet konkluderer vi, at det mangelfulde tilgængelige datagrundlag betyder, at det ikke er muligt med sikkerhed at besvare de to givne spørgsmål. Svar på disse vil kræve yderligere undersøgelser med egen dataindsamling. Vi vurderer dog, at den tilgængelige viden tyder på, at brugen af andet drikkeudstyr end åbne vandoverflader påvirker både kalves drikkeadfærd og vandindtag (kan såvel reduceres som øges) og kan have betydning for, om det indtagne vand passerer til vommen eller løben. Hvorvidt kalve kan drikke vand af forskellige typer af drikkeudstyr uden tidligere erfaring med udstyret, eller hvis de i forvejen har erfaring med at drikke af et andet udstyr, er ikke undersøgt".

Spædekalve har svært ved at drikke under lange transporter

Se også:

Spædekalve har svært ved at drikke under lange transporter

Dyrenes Beskyttelse gik i slutningen af januar ind i sagen om transport af kalvene, hvor der er sået tvivl om, kalvene får tilstrækkeligt med vand.

Når spædekalve hver uge transporteres fra Danmark til Holland, åbnes der i en pause på turen for vand til særlige ventiler i vognene, så dyrene ikke tørster på turen. Desværre tyder intet på, at kalvene kan benytte udstyret på de op til 17 timer lange ture, mener Dyrenes Beskyttelse.

Professor Margit Bak Jensen, der forsker i adfærd og velfærd hos kvæg ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab og medforfatter til notatet til Fødevarestyrelsen vurderer, at kalve vil have "meget svært" ved at bruge de drikkenipler, som transporterne er udstyret med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskerne på Aarhus Universitet konkluderer i deres rapport om vandingsudstyr til spædekalve:

"Samlet konkluderer vi, at det mangelfulde tilgængelige datagrundlag betyder, at ikke er muligt, med sikkerhed at besvare de to givne spørgsmål. Sådanne svar vil kræve yderligere undersøgelser med egen dataindsamling. Vi vurderer dog, at den tilgængelige viden tyder på, at brugen af andet drikkeudstyr end en åben vandoverflade ikke kun påvirker kalves drikkeadfærd, men også deres indtag (kan såvel reduceres som øges). Hvor hurtigt kalve kan lære at drikke af udstyr, som de ikke kender, er uklart".

Læs hele notatet fra Institut for Husdyrvidenskab.

Tyskland og Nederlandene har indført særlige krav til drikkeudstyr på vejtransportmidler til lange forsendelser af spædekalve. Disse lande accepterer kun fleksible drikkenipler af gummi, som enten er fast monterede eller monteres på eksisterende metalnipler, skriver forskerne.