Abonnementsartikel

Bæredygtigt Landbrug mener, at erhvervet bør inddrages før de nye vandområdeplaner sættes i værk.

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug (BL) opfordrer til, at man inddrager landbrugserhvervet, inden nye vandområdeplaner sættes i værk.

- Det er vigtigt, at lokale landmænd inddrages i arbejdet. Bæredygtigt Landbrugs medlemmer stiller sig til rådighed i arbejdet for at få udarbejdet et fagligt korrekt grundlag for vandplanerne, siger formand Flemming Fuglede Jørgensen.

- Bæredygtigt Landbrugs medlemmer stiller sig til rådighed i arbejdet for at få udarbejdet et fagligt korrekt grundlag for vandplanerne,

Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Han glæder sig over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i forbindelse med vandområdeplanernes offentliggørelse mandag fastslog, at Landbrugspakken står ved magt. Og at der nu lægges op til en dybtgående videnskabelig international evaluering bag kvælstofindsatserne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er i dén grad noget, vi hilser velkommen. Det er vigtigt, at politiserende forskere herhjemme ikke har monopol på viden, lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen.

Vandområdeplanerne skal forbedre vandmiljøet i vandløb, søer, fjorde og kystvande frem til 2021. BL anerkender ministeriets arbejde med vandområdeplanerne og vil arbejde aktivt med i de mange tiltag, der skal igangsættes med blandt andet gennemgang af de 8.500 kilometer vandløb med opland under 10 kilometer. Mange af disse bør efter BL?s opfattelse udgå af planerne jævnfør EU?s direktiver.

- Vi modtager med glæde tiltaget med en række regionale møder, siger Flemming Fuglede Jørgensen om det fremtidige arbejde med vandområdeplanerne.

Han opfordrer til, at der hurtigst muligt bliver målt for udledning af både kvælstof og fosfor ved søer, spildevand og vandløb, så indsatserne kan ske på et oplyst grundlag.

BL finder det positivt, at der påbegyndes en indsats overfor spildevand ? og at man får gennemgået klassificeringen af vandløb, som for 90 procents vedkommende er kunstige eller modificerede vandløb. Det er ifølge landmændenes organisation også en god ting, at der skal gøres en indsats overfor fosfor og ikke blot kvælstof.