Glædeligt at aftalen afspejler landmændenes vilje til at passe på naturen, siger administrerende direktør Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at aftalen om naturpakken har fokus på, at der skal ske målrettet indsats for naturen - det vil sige, at der tages udgangspunkt i de eksisterende naturværdier. På den måde sikres en indsats der, hvor effekten er størst, og hvor der kan opnås de bedste resultater for pengene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg glæder mig over, at mange af pakkens elementer tager udgangspunkt i landmændenes vilje til at gøre en indsats for naturen.

Karen Hækkerup, administerende direktør, Landbrug & Fødevarer

- Der er positivt, at der nu er enighed om en naturpakke, som både sikrer en indsats for natur og biodiversitet, og som samtidig ser på landmandens rolle som naturforvalter. Vi trænger til ro og stabilitet om vores erhverv efter nogle turbulente måneder. Det er også positivt, at der med pakken sættes fokus på afbureaukratisering af naturlovgivningen, siger administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.

Naturpakken vil understøtte den vilje, der allerede er i dag hos rigtig mange landmænd til at gøre en indsats for natur og biodiversitet. I en undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer blandt 2128 landmænd siger 61 procent, at de allerede har lavet initiativer, der beskytter naturen eller vandmiljøet.

- Jeg glæder mig over, at mange af pakkens elementer tager udgangspunkt i landmændenes vilje til at gøre en indsats for naturen. For landmændene vil gerne beskytte naturen, siger Karen Hækkerup.

Naturpakken indeholder blandt andet en kvælstofreducerende indsats på i alt 630 tons, der skal sikres gennem frivillige efterafgrøder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forventer, at mange landmænd vil benytte sig af denne mulighed. Tre ud af fire landmænd vil ifølge vores undersøgelse gerne udlægge ekstra efterafgrøder. Derfor er det også vigtigt, at man har fundet en løsning, der ikke forringer de positive effekter af fødevare- og landbrugspakken, siger Karen Hækkerup.

Initiativerne i naturpakken er med til at styrke biodiversiteten i agerlandet og give incitament for mange landmænd til at gøre en indsats for natur og biodiversitet. Det er glædeligt og noget, som L&F har efterspurgt i arbejdet med naturpakken.

Aftalen lægger også op til, at der skal ses på muligheden for at etablere erstatningsnatur. Det giver mulighed for at flytte et naturområde mod at etablere ny natur et andet sted. Det vil kunne være med til at skabe mere og bedre natur.