Abonnementsartikel

Med en omsætning på 716,9 millioner kr. og et overskud på 15,2 millioner kr. tager Gråkjærkoncernen del i den øgede aktivitet i byggebranchen.

Regnskabet viser, at omsætningen er steget med 36 procent fra sidste års omsætning på 527 millioner kr., hvilket har sikret et overskud, der er 50 procent højere end året før.

Det opsving, der finder sted i byggebranchen, har Gråkjær dermed forstået at drage fordel af, og direktør Jan Larsen er da også positiv over for regnskabstallene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har afsluttet et år med mange spændende projekter i såvel Danmark som i udlandet. Vores medarbejdere har præsteret at bygge optimalt i forhold til tids- og kvalitetsstyring, og dermed har vi mange tilfredse bygherrer. Det giver naturligvis synergieffekt til nye projekter, begrunder direktør Jan Larsen firmaets resultat.

- Især inden for erhvervsbyggeri har vi godt fat og nyder godt af vores stærke kompetencer. Landbrugsbyggeriet i Danmark er på et stabilt niveau, men stadig med udfordringer for de danske landmænd grundet økonomi og politiske udspil, slår Jan Larsen fast.

Tilfredse kunder

Gråkjær gennemfører efter hvert byggeri en undersøgelse af kundens tilfredshed med byggeprocessen. I analysen får firmaet gode tilbagemeldinger for deres måde at håndtere vejen fra rådgivning over tegning og projektering til opførelse af projektet.

- Vi sætter en ære i at aflevere nøglefærdigt. Senest to uger efter gennemgang af det færdige byggeri med kunden, skal alt være afsluttet. Det giver tilfredse bygherrer, forklarer direktør Jan Larsen. Han ser ind i det næste år med en stor ordrebeholdning, der på nuværende tidspunkt er på plads, og dermed en forventet stigning i omsætning og indtjening for det kommende regnskabsår.

Koncernen har således i løbet af året øget medarbejderstaben.