Abonnementsartikel

Entreprenør- og byggevirksomheden Gråkjær har sikret en historisk høj ordrebeholdning.

I det forgangne regnskabsår har Gråkjær opnået et overskud før skat på 30,6 millioner kroner, og virksomheden går ind i det nye regnskabsår med en historisk stor ordrebeholdning.

- Vi har bevæget os ind på nye markeder inden for byggebranchen, og det har givet det meget tilfredsstillende resultat, at vi med cirka samme omsætning har fordoblet vores resultat før skat. Den knowhow vi har i forhold til at gennemføre store byggeprojekter med stram tidsstyring og høj kvalitet, har vi i det forløbne år benyttet til at opføre byggerier til erhvervslivet og nu også landbaseret fiskeopdræt og etageboligbyggeri. Det er begge områder med stor vækst, og her har vi de kompetente medarbejdere og den teknologiske styring, der kræves, siger administrerende direktør Jan Larsen fra Gråkjær.

Øget efterspørgsel

Jan Larsen konstaterer, at der er et stigende behov for nye kvadratmeter på boligområdet. En del af de investorer, der før har opført erhvervsbyggeri, investerer nu i boliger. Disse bygherrer efterspørger Gråkjærs kompetencer, og derfor har Gråkjærs erhvervsdivision bevæget sig ind på boligområdet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har netop sat byggeriet af to projekter i gang. Her skal vi opføre ungdoms- og lejeboliger for investorer på Sjælland, og der er flere af den slags opgaver i pipelinen, lyder det fra Jan Larsen.

- De mange henvendelser omkring strategisk samarbejde vi lige nu oplever, er vi klar til at indgå i, fortsætter han.

Erhvervsdivisionen gennemfører desuden projekter for det offentlige på undervisnings- og idrætsområdet.

Afdelingen udfører lige nu en større opgave, Letbanen i Århus, hvor virksomheden opfører hele værksteds- og administrationsdelen i totalentreprise. Projektet afsluttes i sommeren 2016. De sidste ti år er omsætningen på erhvervsdelen vokset markant, så denne del i dag bidrager væsentligt til virksomhedens samlede omsætning.

Mere landbrugsbyggeri

Gråkjær er kendt for at opføre landbrugsbyggeri i det meste af Nordeuropa, hvilket stadig skal være en del af virksomhedens virke. Gråkjær har på dette segment øget markedsandelen trods nedgang i investeringsniveauet i Danmark.

Det tredje ben, som blev etableret i 2015, aquadivisionen, opfører anlæg til landbaseret fiskeopdræt, hvilket der er en stigende efterspørgsel på. I samarbejde med en vandteknologivirksomhed har Gråkjær udviklet konceptet RAS 2020.

Byggekonceptet giver mulighed for at opdrætte fisk på en bæredygtig måde, idet vandet fra produktionen renses og recirkuleres, hvorved den miljømæssige belastning reduceres betydeligt. Disse anlæg opføres i flere lande med Norge som hovedmarked.

Investering i fremtiden

Samlet set kommer cirka halvdelen af Gråkjærs omsætning fra udlandet, hvilket gør virksomheden mindre følsom over for konjunktursvingninger på det danske marked for byggeri.

- Vi er ikke længere fuldstændig afhængige af, hvordan det går i for eksempel dansk landbrug, idet vi også har bygherrer i andre brancher. Det betyder, at virksomhedens økonomiske situation i dag er meget stabil, fastslår Jan Larsen.

En del af det gode økonomiske resultat investeres i øvrigt i medarbejderne.

- Inden for det næste år arbejder vi på at tilføre virksomheden yderligere videnressourcer. Vores projektledere gennemgår et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb, og alle medarbejdere får løbende kurser i digital projekt- og tidsstyring.

Nyt kontor

- For at fortsætte den positive udvikling, etablerer vi i 2016 kontorfaciliteter i København-området. Vi har allerede nu mange byggeprojekter på Sjælland, og vi ser et stigende marked for Gråkjær, så det skal understøttes af medarbejdere, der bor og arbejder lokalt på Sjælland, tilføjer direktøren, som forventer, at regnskabet for 2016/17 ligeledes vil vise en stabil indtjening, set ud fra den meget høje ordrebeholdning, som består af projekter, hvor myndighedstilladelser er givet, og hvor finansieringen er på plads, således at gennemførelsen af byggerierne er sikret.