Abonnementsartikel

Entreprenør- og byggevirksomheden Gråkjær har brugt det forgangne år på at udvide aktiviteterne både geografisk og inden for kundesegmenter.

I det forgangne regnskabsår har Gråkjær opnået et overskud før skat på godt 14 millioner kroner, hvilket er lavere end de foregående år. Årets resultat er negativt påvirket med et tocifret millionbeløb pga. udskudt opstart af et par større projekter samt omkostninger til ét enkeltstående projekt, der er afleveret for mere end 5 år siden. Desuden har firmaet afholdt udgifter til opstart af kontor i København.

- Vi har gennem det sidste år opstartet en række boligbyggerier på Sjælland og har flere i pipelinen. Derfor har vi brugt ressourcer på at etablere kontor, ansætte medarbejdere og gøre os klar til fortsat vækst i Østdanmark, udtaler Jan Larsen, adminsterende direktør i Gråkjær.

Stort behov for boliger

Jan Larsen konstaterer, at der er et stigende behov for nye kvadratmeter på boligområdet. En del af de investorer, der før har opført erhvervsbyggeri, investerer nu i boliger. Disse bygherrer efterspørger Gråkjærs kompetencer. Derfor har Gråkjærs erhvervsdivision bevæget sig ind på boligområdet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har afleveret det første boligprojekt til en meget tilfreds bygherre. Så tilfreds at han kvitterede med at sætte endnu et boligprojekt i gang sammen med os. Vi har syv andre projekter i gang. Her skal vi opføre såvel ungdomsboliger som luksuslejligheder for investorer på Sjælland, og der er flere af den slags opgaver i pipelinen, udtaler Jan Larsen.

- De mange henvendelser omkring strategisk samarbejde vi lige nu oplever, er vi klar til at indgå i.

Erhvervsdivisionen gennemfører desuden projekter for det offentlige på undervisnings- og idrætsområdet samt byggeri til erhvervslivet over hele landet.

Investorinteressen stiger

Virksomheden oplever en øget efterspørgsel fra investorer i forbindelse med at sammensætte projekter fra finansiering over projektering og til færdigt byggeri.

- De kompetencer har vi gennem de sidste 40 år oparbejdet, så vi i dag kan levere hele paletten af de funktioner, der skal til for at gennemføre et nøglefærdigt projekt. Det er der flere og flere investorer, der kan se fordelen i. Vi er med hele vejen, og der er derfor også kun ét sted at henvende sig. Det betyder, at bygherre kan koncentrere sig om at drive forretningen videre, mens vi klargør de nye produktionslokaler, det nye domicil eller opfører de boliger, der er behov for, begrunder Jan Larsen.

- Både på erhvervssiden og på landbrugssiden, men også inden for landbaseret fiskeopdræt er projekterne af en størrelsesorden, hvor det er interessant for investorer, som ikke har det store kendskab til den enkelte branche. Så vores direkte kunde er ikke nødvendigvis den, der skal benytte byggeriet men måske et investeringsfirma. Gråkjær har på den måde flere samarbejdspartnere, der udvikler de finansieringsmodeller, der skal til for at projekterne bliver en succes.

Fiskeopdræt i Norge og Danmark

Gråkjærs aquadivision, opfører anlæg til landbaseret fiskeopdræt, hvilket der er en stigende efterspørgsel på. I samarbejde med vandteknologivirksomheder har Gråkjær udviklet nye metoder til denne branche. Byggekonceptet giver mulighed for at opdrætte fisk på en bæredygtig måde, idet vandet fra produktionen renses og recirkuleres, hvorved den miljømæssige belastning reduceres betydeligt. Disse anlæg opføres primært i Danmark og Norge, men andre markeder undersøges.

CSR er en vigtig del af virksomheden

Gråkjær har med udgangspunkt i FN's verdensmål udarbejdet en CSR-strategi, som skal være med til at sætte yderligere fokus på bæredygtighed inden for miljø, energi og på det sociale område. Her er en række af de 17 verdensmål blev valgt ud som særlige fokusområdet. Især vil Gråkjær fokusere på, i samarbejde med bygherre, at skabe byggeprojekter, hvor hele byggeriets levetid gennemtænkes. Det vil sige, at energiforbruget minimeres ud fra et langsigtet perspektiv, så investeringer i byggefasen tjenes ind i det lange løb. Også på det sociale område ønsker virksomheden at bidrage ved at ansætte mennesker, der har udfordringer i livet og som har brug for en vej ind på arbejdsmarkedet. På miljøsiden undersøges der løbende nyudviklede byggematerialer og vælges ud fra et bæredygtighedsprincip.

Fremtiden lyser stadig klart

- Det vi ser ind i er absolut positivt, udtaler Jan Larsen om det næste års forventninger.

- Der er vist ingen, der er i tvivl om, at der er et behov for at opføre flere boliger, især i storbyerne, og at fødevareproducenter som landmænd og fiskeopdrættere har fremgang i disse tider. Vores landbrugsafdeling bygger nu Nordeuropas største nybyggede slagtesvineprojekt i en partneringaftale. Det drejer sig om samlet set 32.000 kvadratmeter fordelt over fire anlæg på Sjælland. Så de investeringer, vi har gjort i det forgangne år, giver nu bonus, og med en rekordstor ordrebeholdning til det næste års aktiviteter, så går vi næste år i møde med stor optimisme. De mange byggekraner, der ses, når man kører gennem Danmark taler sit eget sprog, afrunder den adminsterende direktør i Gråkjær.

Med en soliditet på over 38 procent og en AAA-rating i hånden står Gråkjær stærkt over for de bygherrer og investorer, der skal have opført landbrugs-, erhvervs- eller aquaprojekter.