Abonnementsartikel

DanCorn er solgt til det amerikanske firma Sukup Manufacturing Co. Driften fortsætter foreløbigt uændret.

Virksomheden DanCorn A/S, der sælger udstyr til kornhåndtering, er solgt til det amerikanske firma Sukup Manufacturing Co., som gennem 15 år har været selskabets leverandør af siloer, udstyr hertil samt tørrerier.

Generationsskifte

DanCorn er grundlagt i Klejs ved Juelsminde og har siden 2007 haft hjemsted i Hedensted.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De cirka 40 medarbejdere blev orienteret om den fremtidige organisation fredag den 24. april.

- Salget sker som led i et planlagt generationsskifte. Vi har solgt 65 procent af vores aktier og indgået aftale om, at køberen løbende erhverver de sidste 35 procent, oplyser Hans Hansen, der sammen med sin hustru, Kirsten, overtog virksomheden i 1993 fra sine forældre, Missa og Frede Hansen.

Sukup overtager aktierne i DanCorn A/S samt DanCorns bygninger på Mimersvej i Hedensted.

- Vi har solgt til en virksomhed, der gennem en længere årrække har været os en god samarbejdspartner og som har mulighed og styrke til at videreføre og udvikle DanCorn. For mig er det helt afgørende, at DanCorn fremover kan udvikle sig som en god virksomhed og arbejdsplads, siger Hans Hansen, der fortsætter i bestyrelsen.

Ikke store ændringer

Administrerende direktør Jens Munk Jensen fortsætter som administrerende direktør i DanCorn, og han siger, at medarbejderne fortsætter uændret i deres ansættelsesforhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forventer ikke, at medarbejdernes hverdag vil blive påvirket væsentligt og det ligger også fast, at DanCorn vil betjene kunderne på den gode måde, vi hidtil har gjort.

DanCorn har gennem årene solgt tusindvis af Sukup-siloer.

- Vi har eneforhandling af Sukups produkter i Nordeuropa, det gælder både siloer, tørrerier og andet udstyr, og derfor bliver der ikke tale om de store ændringer. Medarbejderne kender produkterne og kender også de nye ejere, siger Jens Munk Jensen, der forventer, at virksomheden i Danmark fortsat vil køre videre med navnet DanCorn i kombination med navnet Sukup, hvilket allerede sker og kan ses på mange af siloerne.

- Hverdagen i organisationen fortsætter som i dag, og med de nye ejere får virksomheden et stærkt fundament til at udvikle sig og leve op til fremtidens krav inden for branchen. Med overtagelsen ser Sukup en mulighed for at fastholde en velfungerende markedsplatform for sine produkter i Danmark og Europa.

Samme værdigrundlag

Hans Hansen oplyser, at Sukup er en solid virksomhed, der især i de senere år har ekspanderet kraftigt. Virksomheden har hjemsted i Iowa og har i dag ca. 600 ansatte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv om det er en langt større virksomhed end DanCorn, har vi på mange måder det samme værdigrundlag og den samme kultur. Der er tale om et familieejet firma, som blev etableret for 50 år siden, og vi har således tilsammen 110 års erfaring inden for kornopbevaring og korntørring, siger Hans Hansen.

Både DanCorn og Sukup er udsprunget fra et landbrug og har udviklet sig fra en sideaktivitet på landbruget til en virksomhed. Sukup blev etableret i 1965 af en ung farmer, Eugene Sukup, der opfandt en omrørersilo, og firmaet drives i dag videre af hans to sønner, Charles og Steve Sukup.

Stort set den samme fortælling gælder for DanCorn, der blev etableret i 1955 af Frede Hansen som sideaktivitet til landbruget på Klejsgård. Her gjaldt det produktion af træsiloer, og det udviklede sig siden til plansiloer, salg af transportanlæg, mobil-tørrerier samt udendørs stålsiloer.

DanCorn er i dag leverandør af udstyr til tørring, håndtering og opbevaring af korn og frø med kunder i både indland og udland.

Rettidig omhu

Hans Hansen, der er 61 år, trak sig i 2009 som administrerende direktør og fortsatte som bestyrelsesmedlem i virksomheden. Han har dagligt sin gang på DanCorn, og det vil han også have fremover, da der er tale om et glidende generationsskifte og en fælles målsætning om at få tingene til at køre optimalt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er en stor beslutning at sælge familiens livsværk, og det sker naturligvis efter meget grundige overvejelser. Jeg føler, at det er rettidig omhu at sikre fremtiden med dette generationsskifte, og jeg har det godt med, at den nye ejer vil videreføre de traditioner, der har været gældende i DanCorn gennem alle årene. Samtidig ved vi, at de ikke vil skære ned, de vil tværtimod udvikle.

- Jeg er også glad for, at de nye ejere kører videre med uændret bemanding og med Jens Munk Jensen som administrerende direktør.

- Vi har en god kemi med Sukup, og i de 15 år, vi har samarbejdet med dem, har der hersket en respekt og en tillid, som gør at jeg har det godt med overtagelsen. Det er en god løsning for alle parter, siger Hans Hansen, der ser overtagelsen som en naturlig fortsættelse af et godt samarbejde.

Han driver i dag landbruget på Klejsgård sammen med sin søn, Niels.