Tørring i amerikanersiloer kan opgraderes og blive mere effektiv og på den baggrund har Dancorn og Energi Nord har på den baggrund indgået samarbejde vedrørende energibesparende korntørring.

Energi Nord beregner energibesparelsen, som så føres videre til landmanden i form af et tilskud til ombygning af silo, som så igen kommer landmanden til gode i form af hurtigere korntørring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Større luftflow

Den tekniske del af løsningen står Dancorn for, som har fundet løsningen til at optimere luftflowet under en amerikanersilo.

Løsningen, som er at skabe et bedre luftflow, er indbygget i nye siloprojekter fra 2014, men kan også sagtens eftermonteres på eksisterende siloer.

- Systemet handler i alt sin enkelthed om at få fjernet understøtter under gulvet, der bremser luftflowet (danner modtryk). Derved opretholdes blæserens optimalydelse, oplyser Dancorn.

- Denne løsning kan give store kW-besparelser på grund af reduceret tørretid samt mindre strøm- og olieforbrug, tilføjer Dancorn.

Besparelserne kan søges som tilskud til ombygningen af eksisterende anlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På alle anlæg

Dancorn har fået sit beregningsskema for tørring godkendt af Energi Nord og kan beregne besparelsen på alle eksisterende anlæg.

- Vi har set steder, hvor vi kunne forøge luftflowet gennem blæseren med op til 40 procent. Dette kan reducere tørringsomkostningen med 30 procent.

Det kræver to målinger af luftflow i eksisterende siloer - en måling før ombygning og en måling efter ombygning. Målingerne indtastes i Dancorns energiberegningsskema og danner grundlaget for energibesparelsen i kW, hvilket omsættes til kroner i besparelse pr. år, som så kommer til udbetaling som tilskud til ombygningen af silogulvet. ?fmn