Abonnementsartikel

En simpel ændring af gulvkonstruktionen kan øge luft-flowet betydeligt.

Dancorn A/S har fundet en løsning til at optimere luftflowet i en amerikanersilo. Det har nemlig vist sig, at ved en forholdsvis simpel ændring af gulvkonstruktionen, kan luft-flowet i siloen øges med op til 40 procent.

Det handler om at udskifte den understøtning af gulvet, der er foran blæseren, til en med større lysningsareal. Det vil mindske modtrykket, der dannes, når luften blæses ind under gulvet, og derved øge blæserens ydelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed kan energiforbruget i forbindelse med tørringen af korn reduceres med op til 30 procent på grund af reduceret tørretid, mindre strøm og olieforbrug.

I samarbejde med DTU har Dancorn lavet teoretiske beregninger, der viser en besparelse på cirka 1,70 kroner pr. hkg. korn i tørringsomkostninger.

Beregningerne er lavet på en 1.000 ton silo, som var fyldt med cirka 740 ton hvede. De viste, at der inden ombygningen af silogulvet var en omkostning til energi på cirka fem kroner for at tørre et hkg. korn ned fra 19 til 15 procent vand, og at omkostningen til energi efter udskiftningen af understøtterne kunne reduceres til cirka 3,30 kroner, men besparelsen vil variere på de enkelte siloer afhængigt af den nuværende montering.

Løsningen er implementeret i siloer fra Dancorn, som er bygget i 2014 og 2015, men kan sagtens eftermonteres på ældre siloer.

Det er også muligt lave en aftale, hvorpå der vil kunne søges energitilskud til ombygningen af gulvet. ?