Abonnementsartikel

Landbrug & Fødevarer ser positive tegn i finansloven. Blandt andet en klar og gennemskuelig indsats for drikkevandet.

Der er over de næste to år afsat 40 millioner kroner til at sikre rent drikkevand. De 40 millioner skal de næste to år gå til en pulje, hvor kommunerne kan søge om penge, hvis de vil lave beskyttelseszoner om drikkevandsboringer.

I Landbrug & Fødevarer er der glæde over, at der nu er skabt klarhed om, hvor pengene skal komme fra, hvis nogle af Landbrug & Fødevarers medlemmer bliver berørt af de fremtidige beskyttelseszoner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er selvfølgelig vigtigt, at beskyttelseszoner om boringer kun oprettes, når beslutningen bygger på en solid faglig vurdering. Og landmanden skal selvfølgelig kompenseres med et engangsbeløb, der svarer til tabet af jorden. Så længe vi er sikre på det, så giver udmeldingen fra regeringen og Enhedslisten god mening, siger viceformand Henrik Frandsen fra Landbrug & Fødevarer.

Regeringen offentliggjorde med finansloven også, at der skal oprettes et rejsehold, som kan hjælpe kommunerne med drikkevandsbeskyttelse, samt at der skal indføres obligatoriske beskyttelseszoner. 

- Obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner går imod princippet om, at det er en grundig, faglig vurdering, der i hvert enkelt tilfælde skal afgøre, om der skal oprettes beskyttelseszone. Det vil både tjene landmændene og drikkevandet bedst, siger Henrik Frandsen, der i samme åndedrag understreger, at Landbrug & Fødevarer gerne stiller ekspertise til rådighed ved oprettelsen af et rejsehold.

Klagegebyr opretholdes

I Finanslovsforliget har der ikke været plads til at fjerne det klagegebyr, der sidste år blev indført på klager til Natur- og Miljøklagenævnet.

- Det er vi glade for i Landbrug & Fødevarer. Klagegebyret i miljøsagerne er i høj grad med til at kvalificere de sager, der skal tages stilling til, og det kan forhåbentlig give den arbejdsro, der sikrer, at sagsbehandlingstiderne bliver markant kortere, siger viceformand Henrik Frandsen fra Landbrug og Fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er ifølge Miljøministeriet i alt afsat 196 millioner kroner til at sikre rent drikkevand, mindre kemi i forbrugsprodukter samt til fremme af økologi.

I den endelige finanslov har regeringen tidligere meldt ud, at NOx-afgiften bliver hævet betragteligt. Dette forslag kan Landbrug og Fødevarer ikke tilslutte sig. Motivet for en højere afgift på NOx er renere luft, desværre vil effekten nok nærmere blive færre arbejdspladser og mindre vækst i for eksempel biogas-sektoren. Derfor spænder regeringen altså ben for sig selv med en højere afgift, der forhindrer den vækst, der er en af regeringens kernemålsætninger.