Lyt til artiklen:

Glæde over solidt økologisk aftryk i Finansloven

00:00
Hastighed: ???x
01:50

Formand for Landbrug & Fødevarers økologisektion udtrykker glæde over, at det er lykkedes støttepartierne at afsætte 45 millioner kr. til fremme af økologien.

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vil understøtte en fortsat markedsdrevet udvikling af økologien i Danmark.

Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 45 mio. kr. årligt i 2021 til 2024 til fremme af økologi. Herunder prioriteres 20 mio. kr. årligt 2021 til 2024 i regi af Fonden for Økologisk Landbrug, mens 25 mio. kr. afsættes som en ramme til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige køkkener, styrket innovationsindsats på økologiområdet mv.

- I Landbrug & Fødevarers Økologisektion er vi utrolig glade for, at det er lykkedes for støttepartierne at få sat et solidt økologisk aftryk på den aftale, der er indgået med regeringen. Hvis vi skal bevare vores førerposition indenfor økologien og nå målene om fordobling af økologien i 2030, skal sættes handling bag ord nu og her, og det har man gjort med den indgående aftale, siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers økologisektion. Han tilføjer:

Helt afgørende

- Som økologiformand ser jeg det som helt afgørende - både for vores økologiske landmænd og virksomheder - at vi fortsat har et marked i vækst, og der for er det meget positivt, at der med den indgåede aftale sikres en solid afsætningsfremmeindsats de næste fire år. Det gælder både på eksportmarkederne, i detailhandlen og i de offentlige indkøb.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det ligger os utrolig meget på sinde at videreudvikle en bæredygtig økologisk produktion, hvor vi har fokus på klima, miljø, natur og dyrevelfærd, og det støtter den indgåede aftale rigtig godt op om.