Lyt til artiklen:

DLR sætter sin lid til regeringsgrundlaget

00:00
Hastighed: ???x
03:08

DLR ser et oplagt udlånsområde i forbindelse med landbrugets investeringsbehov i bæredygtige løsninger som følge af en CO2-afgift.

Og på trods af, at der er usikkerhed om udfaldet af trepartsforhandlingerne om en CO2-afgift, fordi mange interesser skal bøjes mod hinanden, forventer DLR fortsat, at CO2-afgiften vil blive fastlagt inden for rammerne af regeringsgrundlaget, så landbrugets konkurrenceevne ikke forringes med tab af arbejdspladser til følge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På den baggrund har DLR fastholdt nedskrivningerne som følge af usikkerheden omkring afgiftens konsekvenser for landbruget på et uændret niveau i forhold til ultimo 2023. DLR ønsker generelt at spille en rolle som aktiv långiver i forhold til den bæredygtige omstilling i tæt samarbejde med de låneformidlende pengeinstitutter, både i forhold til landbrug og byerhverv. I rollen som aktiv långiver tilbyder DLR lån finansieret med grønne obligationer, hvor kriterierne udvides til også at omfatte biogas og vandkraft, fremhæver Jens Kr. A. Møller, administrerende direktør i DLR.

Tilfredsstillende resultat

DLR opnåede i 1. kvartal 2024 et resultat før skat på 383 millioner korner, hvilket er 28 millioner kroner dårligere end i samme kvartal 2023.

- Det er tilfredsstillende og lidt bedre end budgetteret. Resultatet er påvirket af en svagt faldende basisindtjening, fortsat lave tab og nedskrivninger samt fortsat høj beholdningsindtjening som følge af det højere renteniveau, siger Jens Kr. A. Møller.

Han konstaterer desuden, at kreditkvaliteten blandt kunderne forblev høj gennem 1. kvartal 2024, og at det kan aflæses i historisk lave restancer.

- For landbruget fortsatte de gode konjunkturer ind i 2024 med bytteforhold på et overordnet set tilfredsstillende niveau. Mælkepriserne, der faldt gennem 2023 fra det meget høje niveau primo året, ligger nu stabilt på et niveau, der fortsat understøtter en tilfredsstillende indtjening. Økonomien i griseproduktionen er fortsat præget af, at producenterne af smågrise har gode prisforhold, mens producenterne af slagtegrise omvendt ligger under for de høje priser på smågrise. For planteavlerne er bytteforholdet siden rekordåret 2022 løbende forringet i takt med de vigende produktpriser og er nu på et niveau, der kun knapt er tilfredsstillende, uddyber Jens Kr. A. Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLR fastholder uændrede forventninger til hele regnskabsåret 2024 med en basisindtjening før nedskrivninger i størrelsesordenen mellem 900 millioner og en milliard kroner og et resultat før skat i størrelsesordenen mellem 1,45 milliarder og 1,65 milliarder kroner.