Realkreditinstituttet DLR Kredit, der har nettoudlån til landbrug og byerhverv for 1,5 milliarder kroner, har leveret et regnskab for første halvdel af 2017, der er bedre end ledelsens forventning, og det skyldes blandt andet bedre forhold for landbruget i Danmark.

Basisindtægterne hos DLR kredit udgjorde 603 millioner kroner, hvilket er en stigning på 21 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2016. Driftsvirkningen af tab og nedskrivninger udgjorde en indtægt på 67 millioner kroner, hvilket er en følge af de forbedrede forhold i landbrugssektoren, samt DLRs tabsbegrænsende foranstaltninger i samarbejdet med pengeinstitutterne, skriver kreditinstituttet i halvårsregnskabet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- DLRs resultat for 1. halvår på 581 millioner kroner før skat er tilfredsstillende og bedre end forventet. De forbedrede forhold i landbrugssektoren har medført, at DLR i 1. halvår, netto har kunnet reducere omfanget af nedskrivninger med 59 millioner kroner. Dette har været medvirkende til, at driftsvirkningen af tab og nedskrivninger udviser en indtægt på 67 millioner kroner. Herudover er resultatet positivt påvirket af en fortsat stigende udlånsportefølje, der har resulteret i, at bidragsindtægterne, trods et uændret gennemsnitligt bidragsniveau, er forøget med 25 millioner kroner. Den positive udvikling i udlånsaktiviteten DLR kunne konstatere i 2016, er fortsat ind i 2017, siger Jens Kristian A. Møller, der er administrerende direktør hos DLR Kredit.

Det positive halvårsregnskab har medført, at DLR Kredit opjusterer forventninger til hele 2017 med 100 millioner kroner, til en samlet basisindtjening på mellem 900 og 1.000 millioner kroner.