Lyt til artiklen:

God kreditkvalitet og små tab i DLR

00:00
Hastighed: ???x
02:38

DLR's resultat for 1. kvartal 2023 blev 411 millioner kroner før skat. Det er det hidtil bedste resultat for et enkelt kvartal og bedre end både det forventede resultat og resultatet i samme periode sidste år, da overskuddet blev 197 millioner kroner.

Det konstaterer DLR's administrerende direktør Jens Kr. A. Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer, at en væsentlig årsag til resultatet er det stigende renteniveau, som positivt har påvirket afkastet på DLR's obligationsbeholdning sammenlignet med første kvartal 2022. Indtjeningen på fondsbeholdningerne blev 171 millioner kroner mod et tab i første kvartal sidste år på 66 millioner kroner.

Risikospredning

Bruttoudlånet i 1. kvartal 2023 blev på 7,2 milliarder kroner, mens nettoudlånet udgjorde 1,9 milliarder kroner.

- Den forøgede udlånsportefølje afspejler helt overvejende vækst i udlånet til erhvervsejendomme. Udviklingen med en fortsat stigende andel af udlånet til boligudlejningsejendomme samt kontor- og forretningsejendomme giver en stadig større risikospredning på DLR's udlånsportefølje, hvilket er meget tilfredsstillende, konstaterer Jens Kr. A. Møller.

Gode konjunkturer

Han tilføjer, at de gode konjunkturer for både byerhvervene og de væsentligste dele af landbrugserhvervet, som kendetegnede 2022, er fortsat ind i første kvartal 2023 tillige med en forbedring af bytteforholdet for griseproducenterne.

- DLR har på den baggrund kunnet observere en fortsat god kreditkvalitet blandt kunderne med yderst beskedne tab og et uændret behov for nedskrivninger. Ved fastlæggelse af nedskrivningsomfanget er der taget hensyn til en vis risiko for en forværring af låntagernes økonomi som følge af det højere renteniveau, den usikre konjunktursituation og forholdene for visse griseproducenter, skriver han i ledelsesberetningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lavere priser i landbruget

DLR bemærker, at landbruget i første kvartal har været udsat for fald i priserne på såvel foder som gødning og energi samt på salgspriserne for de vegetabilske produkter og mælk.

DLR vurderer, at der trods et fald i priserne fortsat tale om tilfredsstillende prisniveauer. Griseproducenterne har realiseret en forbedring i bytteforholdet som følge af faldende foderpriser og bedre priser på grisekød og smågrise. Samlet er der fortsat forventning om en tilfredsstillende indtjening i landbrugserhvervet i 2023.