Nordjyske Banks årsresultat er også i 2016 påvirket negativt af nedskrivninger på landbrugskunder.

Nordjyske Banks udlån og garantier til dansk erhvervslandbrug har påvirket bankens nedskrivninger væsentligt i de senere år.

Således også i 2016, fremgår det af bankens netop offentliggjorte årsregnskab, der viser et overskud før skat på 230 millioner kroner.

- Det betyder i nogle tilfælde, at vi hjælper landmænd ud af erhvervet.

Ledelsen i Nordjyske Bank

Landbrugseksponering

Banken har fortsat en forholdsvis stor landbrugseksponering og har ved udgangen af 2016 udlån og garantier til dansk erhvervslandbrug på 8,7 procent af bankens samlede udlån og garantier. Dette svarer til 1.302 millioner kroner efter nedskrivninger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Landbruget fylder også fortsat godt på nedskrivningskontoen. I alt nedskriver banken i 2016 for 205 millioner kroner, og heraf udgør landbruget 136 millioner kroner - det vil sige 66 procent af bankens samlede nedskrivninger i 2016.

Stor spredning

Men generelt ser banken en stor spredning mellem landbrugenes resultater og konstaterer, at der fortsat er mange landbrug, der leverer gode resultater, mens andre er udfordret af høj gældssætning og lav effektivitet.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at banken har fokus på at skabe rentabel drift for landmændene, og at det i nogle tilfælde betyder, at den hjælper landmænd ud af erhvervet.

Svag rating

Af årsregnskabet fremgår det, at kun 24 procent af landbrugskunderne i Nordjyske Bank placeres i de to bedste kategorier for kreditrating - normal eller god.

Det betyder samtidig, at 76 procent er i ratingklasser med negative bemærkninger, og her er de to ringeste ratingklasser særligt tunge er. Det er klasserne med betegnelserne "væsentlige svagheder, men uden OIV" og "Med objektiv indikation for værdiforringelse", som udgør henholdsvis 17 og 38 procent af bankens udlån til landbrug. Det vil sige i alt 55 procent af de samlede udlån til landbruget - knap en halv milliard kroner - er i disse ratingklasser.

Håb forude

Men der er et lille håb forude for nogle af kunderne med svag rating.

- Hvis de nuværende forbedrede afregningspriser fortsætter, og landbrugets vilkår generelt fastholdes, vil en del landbrugseksponeringer over tid forbedre deres rating som følge af bedre kapitalforhold, skriver ledelsen i årsberetningen.