Abonnementsartikel

Landbrugets renteudgifter er faldet fra over 16 milliarder under finanskrisen til 9,3 milliarder kroner i 2014, det viser tal fra Danmarks Statistik.

Landbrugets renteudgifter skød alvorligt i vejret under finanskrisen, men nu viser tal fra Danmarks Statistik, at renteudgifterne i erhvervet er ved at finde samme niveau som før krisen.

I 2008 toppede renteudgifterne, da de ramte 16,8 milliarder kroner på tværs af erhvervet. Siden 2008 har tallet været faldende, og de seneste tal fra 2014 viser, at landbruget betalte 9,3 milliarder kroner i renter, hvilket omtrent er på niveau med renteudgifterne i 2005.

- Det er især rentebetalinger på realkreditlån, der er faldet som følge af rentefald for både den korte og lange obligationsrente. Renteudgiften på landbrugets bankgæld har derimod været uændret omkring 4 milliarder kroner fra 2008 - 2014, mens landbrugets renteudgift til anden gæld ligger på omkring én milliard kroner årligt, skriver Danmarks Statistik i publikationen Fødevareerhvervet i Danmark 2015.

Historisk lav rente

Når renteudgifterne er på vej ned, kan det skyldes, at renten er historisk lav.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge Danmarks Statistik betalte landbruget en rente, inkl. administrationsbidrag, på realkreditlån, der i 2013 og 2014 var på 1,8 procent, hvilket er historisk lavt. I løbet af de seneste 10 år var renten højest i 2008 med fem procent. Derimod har den gennemsnitlige rente på bankgæld ikke flyttet sig tilsvarende, idet den var seks procent i 2008 og faldet til 5,3 procent i 2014.

Flere rentetilpasningslån

Hvis man ser på sammensætningen af lån i landbruget, er der sket en udvikling de seneste år.

- Ud af landbrugets lån i realkreditinstitutter udgjorde fastforrentede obligationslån 49 procent i 2005. I de følgende år skete et kraftigt skifte mod rentetilpasningslån, både i danske kroner og i euro. Især lån i euro, hvor renten generelt var lidt lavere end i danske kroner, men hvor låntager også har en valutarisiko, steg kraftigt i omfang frem til 2010, hvor de udgjorde 63 procent af de samlede realkreditlån. Efter 2010 er rentefordelen ved rentetilpasningslån i euro forsvundet og i 2014 var 51 procent af det samlede udlån til landbruget rentetilpasningslån i kroner, mens 38 procent var rentetilpasningslån i euro, mens kun 12 procent var fastforrentede lån. I 2014 betyder det, at 225 milliarder kroner af landbrugets realkreditgæld er følsom over for ændringer i den korte rente, skriver Danmarks Statistik.