Abonnementsartikel

Nykredits nedskrivninger på realkreditlån til landbruget steg 84 procent fra 2015 til 2016.

Nykredit fik i 2016 et overskud før skat på 6,7 milliarder kroner på sin realkreditforretning, viser årsregnskabet.

Dermed forbedrer realkreditkoncernen sit årsresultat med to milliarder kroner i forhold til 2015-resultatet, der viste et overskud på 4,7 milliarder kroner.

Årets nedskrivninger på realkreditudlån udgjorde 821 millioner kroner, hvilket er et fald i forhold til 2015, da nedskrivningerne udgjorde 1.041 millioner kroner.

Landbruget tegner sig i 2016 for 628 millioner kroner af årets nedskrivninger, mens landbruget i 2015 kun tegnede sig for 342 millioner kroner i nedskrivninger. Dermed er der tale om en stigning på næsten 84 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Variabel rente

Nykredit har en betydelig del af markedet for realkreditlån til landbruget. I alt har koncernen 35.735 realkreditlån til landbruget med en kursværdi på 95,4 milliarder kroner, hvilket svarer til 8,4 procent af koncernens samlede realkreditudlån på 1.124,7 milliarder kroner.

Hvis man dykker lidt ned i sammensætningen af landbrugets realkreditlån i Nykredit, viser årsregnskabet, at kun 11,74 procent af de 95,4 milliarder kroner er fastforrentede lån, mens resten er med variabel rente, og 62,5 procent af de samlede udlån til landbruget er med afdragsfrihed.

Sikkerhed

80,2 procent af restgælden i Nykredits realkreditlån til landbruget holder sig inden for 60 procents belåning i forhold til de estimerede ejendomsværdier. 7,4 procent befinder sig i intervallet mellem 60 og 80 procent, mens 2,4 procent er over 80 procent af ejendomsværdierne, og heraf er kun 0,5 procent placeret ud over de 100 procent.

En opgørelse over landbrugslånenens placering i forskellige rating-kategorier viser, at misligholdte engagementer udgør 5,68 procent eller 5,285 milliarder kroner, hvilket svarer til niveauet i 2015.

Nykredit understreger, at rating-opgørelsen siger noget om kundernes betalingsevne, men ikke noget om risikoen for tab, fordi der er en betydelig sikkerhed bag realkreditlånene.