Lyt til artiklen:

Debat: Pas på vandet

00:00
Hastighed: ???x
01:44

Abonnementsartikel

Debatindlæg af af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug.

Både Danmarks Radio og Danmarks Naturfredningsforening viser i øjeblikket film om vores skønne danske natur - og om, hvordan vi skal passe på den.

Jeg kan ikke være mere enig: Vi har en skøn levende natur, og vi skal passe på den.

Vi kan drikke vores grundvand, og det skal vi blive ved med at kunne, lyder det fra de to ovennævnte aktører.

Igen er jeg helt enig: Det rene grundvand er et dansk gode, som vi fortsat skal beskytte. Det har vi gjort herude på landet igennem generationer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er derfor, hele Danmark henter det rene vand ude på landet, ofte under landmandens marker. Vel at mærke uden risiko. Ingen drikkevandsboringer er således blevet lukket som følge af moderne planteværnsmidler brugt på marken.

Det knap så rene vand, nemlig spildevandet, skal vi også passe på. Men her stopper fortællingen fra DR og DN.

Og ingen kender reelt spildevandets tilstand, selvom vores skiftende miljøministre gentagne gange har lovet at få styr på det.

Kravene til spildevandsrensning stammer tilbage fra 1980'erne. Den første vandmiljøplan blev vedtaget i 1987, og det er faktisk sidste gang, der blev stillet krav til rensningsanlæggene. Nu står den tredje vandmiljøplan for tur. Det er på tide, der igen bliver set på rensning af vores spildevand - specielt hvad angår fosfor og miljøfremmede stoffer.

DN og DR burde være opmærksomme på den skade, spildevandet forvolder i vores miljø og natur - og kæmpe sammen med os andre for, at spildevandet skal renses - mindst lige så godt, som de gør i vores nabolande. Så er vi nået langt.

Og alle skal være opmærksom på, at hvis ikke spildevandet bliver renset tilstrækkeligt, er det rene drikkevand i vore vandhaner en vare på lånt tid.