Lyt til artiklen:

Debat: Læg faglighed til grund

00:00
Hastighed: ???x
02:17

Finansloven afsætter midler til at forbedre tilstanden i vandmiljøet og afsætter derfor penge til en akutpakke for vandmiljøet. Denne akutpakke indeholder forslag om at reducere kvælstofudledningen, men den har også fokus på andre tiltag til forbedringer af vandmiljøet for eksempel de kollektive virkemidler og nedsættelse af kystvandråd med ansvar for at gennemføre lokalt tilpassede løsninger i de enkelte kystvande.

Netop lokalt tilpassede løsninger er effektive. Der lægges op til, at rammen udmøntes senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I denne udmøntning er det vigtigt, at faglighed og ikke politik lægges til grund. Men desværre har Danmark en løsgående professor med megen mediebevågenhed, hvis eneste forslag mod ethvert problem er at tage landbrugsjord ud af drift. Altså mindre mulighed for mad. Ligegyldig om det er klima eller vandmiljø sagen drejer sig om.

Andre knap så politisk medieeksponerede forskere advarer mod at overse faglige pointer.

Bare fordi udtagning af et givent område med lavbundsjord eventuelt har en positiv effekt på klimaet, betyder det ikke, at det samme gælder for effekten på vandmiljøet, understreger professor Mogens Greve, Institut for Agroøkologi- Jordfysik og Hydropedologi, Aarhus Universitet.

Han siger, at man tilskriver en kvælstofeffekt ved udtagning af lavbundsjord, som man reelt ikke kender og efterlyser, at man får kortlagt, hvilke kulstofrige lavbundsjorder der ved udtagning reelt kan tilskrives en kvælstofreducerende effekt. Samtidig advarer denne ekspert i lavbundsjorde om at der er væsentlig færre klimaskadelige lavbundsjorde, end det officielle tal viser.

Derfor er udtagning af lavbundsjord blevet et dårligere politisk værktøj til at reducere CO2 fra landbruget. Og er problematisk til at reducere kvælstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse faglige argumenter bør vi alle - specielt politikerne - være opmærksom på, før vi begynder at reducere i grundlaget for vores plantebaserede produktion af føde og foder på et politisk forfejlet grundlag.