Abonnementsartikel

DSV Frø Danmark indfører nu online-overvågning af temperatur og fugtighed i frølagrene ude hos avlerne.

Avlerne, der leverer græsfrø til DSV Frø Danmark A/S har over de seneste 12 år næsten fordoblet udbyttet i rajgræs. Men mange af dem har ikke udvidet tørrekapaciteten tilstrækkeligt, og det kan give problemer med kvaliteten og styringen af produktionen.

- Efter høst har vi altid løbende vurderet tilstanden i frølagrene sammen med avlerne, men vi ville gerne forfine tørringen yderligere, og det gav behov for at følge frølagrene tættere, fortæller Carsten Jørgensen, avlschef hos DSV Frø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Desuden oplevede vi i sæsonen 2018, at en del af frøene blev indleveret for fugtige til os. Det giver problemer med både kvaliteten og tilrettelæggelsen af arbejdet i tørreriet og renseriet, uddyber han.

Derfor besluttede DSV Frø sammen med bestyrelsen i Avlerforeningen, at der skulle bedre styr på kvaliteten, fugtigheden og tørringen i sæsonen 2019.

Fuld tilfredshed

Løsningen blev en investering i udstyr og software fra TeleSense, som er en teknologibaseret virksomhed fra Californien med den europæiske afdeling i Agro Food Park i Aarhus. Både frøavlere og DSV Frø er godt tilfredse med løsningen, der giver DSV en online-forbindelse til frølagrene.

TelseSense-systemet består af en kombineret temperatur- og fugtighedsføler, der er placeret i frøene ude hos avlerne. Frøene ligger på lager, indtil DSV Frø afhenter dem i løbet af efteråret og vinteren.

Den trådløse føler sidder i et spyd, der nemt placeres på et strategisk sted i frølageret. Hver tredje time sendes data med temperatur og relativ fugtighed via en basestation med indbygget SIM-kort op i skyen. Med en internetforbindelse kan landmanden overvåge status, og konsulenten hos DSV Frø kan kigge med for at rådgive landmanden om den optimale opbevaring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-3
Landmand Tom Østrup Kristensen i frølageret. Til venstre for ham ses det trådløse spyd, der trådløst sender data om temperatur og fugtighed.

Justering af tørringen

Landmændene opbevarer græsfrøene, indtil DSV Frø har kapacitet til at afhente og videreforarbejde dem. Tidligere sendte avleren en vandprøve til DSV Frø få dage inden leveringen. Hvis vandindholdet var for højt, var der derfor meget begrænset tid til at reagere, og det gav problemer med flowet hos DSV Frø. Der skulle bruges ekstra tid til tørringen, og det kunne blive dyrt for både virksomheden og avlerne.

Nu bruger avlerne TeleSense til at aflæse temperatur og luftfugtighed i frøene på lageret og kan derfor ved behov supplere med ekstra tørring i god tid, når det kræves. Samtidig kan driftslederen hos DSV Frø vurdere, hvor de næste leverancer skal komme fra, så produktionen og kvaliteten optimeres.

- Det giver en bedre og mere præcis leverance, siger landmand Niels Christian Nielsen, der på kontrakt avler 32 ha rajgræsfrø og har 65-70 tons frø i sit planlager på gården i nærheden af Aså i Vendsyssel.

rich-media-4
DSV Frøs danske hovedkvarter uden for Holstebro.

Bedre styring

Græsfrø, der leveres efter den 1. september, må maksimalt indeholde 13 procent vand. TeleSense-softwaren er meget præcis i sin beregning af vandprocenten i frøene med en nøjagtighed inden for 0,5 procent, og dermed er den et særdeles godt styringsredskab, der delvist erstatter de traditionelle vandprøver.

- Vi sparer en masse tid på vandprøver og resultater, der skal frem og tilbage mellem os og DSV Frø, siger Tom Østrup Kristensen, en fynsk landmand, der avler 23 ha med almindelig rajgræs af sorten Turfsun, der bruges til græsplæner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig giver TeleSense-systemet mulighed for præcis styring af tørringsprocessen, hvor temperaturen normalt maksimalt hæves med 6-7 grader under tørringen. Avlerne kan løbende overvåge lageret tilstand, som ellers kan være en udfordring.

- Frøene 'slår sig', når luftfugtigheden kommer over 60 procent. Det betyder, at frøene optager fugtighed fra luften, og det kan give store udfordringer hen på året, når frøene ligger ude hos avlerne, fortæller Carsten Jørgensen fra DSV Frø.

Han fremhæver TeleSense-spyddet, som har indbygget to sensorer, der giver et overblik i både bunden og toppen af lagerets tilstand. Det fås i tre længder fra 0,5 til 2,0 meter og overfører data via en gateway hver 3. time.

Enkel installation

TeleSense-kittet blev sendt til cirka 200 avlere, der opbevarer græsfrø efter den 1. september 2019.

- Jeg var lidt skeptisk i starten, men al skepsis er gjort til skamme. Nu bruger jeg de indkomne data som et rigtig godt styringsredskab, både i de kritiske første dage, hvor der er meget fugtighed i frøene, men også senere, når luftfugtigheden skal tjekkes inden leveringen til DSV Frø, siger Niels Christian Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Pludselig stod der en pakke i garagen, fortæller Tom Østrup Kristensen. Jeg fandt hurtigt ud af, at det er en rigtig god ide, der giver overblik, men også en 'hands-on'-fornemmelse af lagerets tilstand, når jeg flytter spyddet rundt i planlageret.

- Det er et godt værktøj for både avlere og DSV Frø. Nu kan vi diskutere tørrestrategi og kvaliteten af leverancen på et oplyst grundlag, slutter Carsten Jørgensen fra DSV Frø.mod