Det er blevet påstået, at Kommissionen har haft en forkert opfattelse af grundvandets tilstand. Afrapporteringerne fra Danmark skulle have fået Kommissionen til at tro, at 20 procent af al dansk grundvand er forurenet med nitrat.

Den påstand afviser Kommissionen i nye svar til Danmark, det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommissionen har i sit svar bekræftet, at de udvalgte målesteder under nitratdirektivet skal målrettes nitratpåvirkningen fra landbruget - og dermed ikke være repræsentative for hele grundvandets tilstand. Svarerne understreger, at Danmark og Kommissionen har en fælles forståelse af danske grundvandsdata.

- De nye svar fra EU-Kommissionen bekræfter, hvad jeg hele tiden har sagt. Danmark og Kommissionen er enige om, at den danske grundvandsovervågning matcher nitratdirektivets krav. Den eksterne kulegravning af Danmarks afrapporteringer er der dog stadig behov for. Vi skal have skabt fuld klarhed over indberetningerne, der er foregået siden 1989, så vi har vished for, at Danmark regulerer på et fuldstændigt korrekt grundlag, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.