Bæredygtigt Landbrug har ikke tillid til uvildigheden i en kommende undersøgelseskommission, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil nedsættes for at kigge nærmere på de danske grundvandsindberetninger til EU.

- Det skal være nogen, som ikke i forvejen tjener penge og lever af opgaver for ministeriet. Derfor dur det hverken med folk fra Københavns Univeristet, Århus Universitet, eller konsulenthuse som eksempelvis Cowi, siger Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han frygter, at embedsmændene vil prøve at skabe én stor forvirring om arbejdet i kommissionen ved at bede den om at se på en masse forskellige forhold.

- Det skal kun handle om én ting, nemlig Nitratdirektivet - intet andet, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Kun Rigsrevisionen

Han fastslår, at Bæredygtigt landbrug kun kan acceptere Rigsrevisionen som instans til at kigge nærmere på sagen. Han har nemlig tillid til, at Rigsrevisionen vil arbejde uvildigt, og han peger på, at rigsrevisionen allerede i 2014 beskæftigede sig med forholdene i Miljøministeriet.

- Dengang rettede Rigsrevisionen en massiv kritik mod Miljøministeriet for håndteringen af vandplanerne efter Vandrammedirektivet. Og kritikken var omfattende og kontant, konstaterer han.

Fejlbehæftede data

Rigsrevisionen udgav en rapport om undersøgelsen af Miljøministeriet og rejste en stribe kritikpunkter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Miljøministeriet har ikke tilstrækkeligt overblik over opgavens omfang og karakter.

- Miljøministeriet anvendte i forberedelsesfasen et datagrundlag, som fra begyndelsen var uensartet og på nogle områder direkte var fejlbehæftet.

- Miljøministeriet undervurderede styringsbehovet

- Miljøministeriet har ikke haft ens samlet plan for, hvordan ministeriet skulle håndtere opgaven.

Der var også kritik af, at ministeriets ledelse valgte at overhøre klare advarsler mod datagrundlaget, som eksperter karakteriserede som uensartet, usikkert, spinkelt, forældet og i visse tilfælde direkte fejlagtigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På baggrund af Rigsrevisionens rapport, udtalte statsrevisorerne skarp kritik af Miljøministeriets planlægning og styring af vandplanerne.

Vildledning

Flemming Fuglede Jørgensen påpeger, at kritikken af embedsmændene i Miljøministeriet allerede i 2014 var ganske skarp, og han har derfor tillid til, at Rigsrevisione kan afdække, at hele sagen har været gennemsyret af det, han kalder vildledning af værste skuffe.

Afledningsmanøvre?

Han har også bemærket, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sidste uge fik problemer i en fiskerisag.

- Det er tankevækkende, at den sag blev lækket i sidste uge. Jeg er overbevist om, at det er embedsmændenes værk for at flytte fokus fra hele grundvandssagen, siger Flemming Fuglede Jørgensen.