Abonnementsartikel

Roskilde Dyrskues formand, Povl Fritzner, mener, at det er meget trist, når særinteresser uden baggrund i faglighed og økonomiske beregninger fører til utroværdige udtalelser og handlinger.

Dyrskueformand Povl Fritzner afleverede nogle skarpe budskaber til politikerne, da han holdt sin tale ved åbningen af Roskilde Dyrskue.

Talen blev dermed et oplæg til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der også talte ved åbningen af Roskilde Dyrskue.

- Hvordan er det kommet så vidt, at de vandløb, der er gravet gennem generationer, nu skal være insektmiljøvenlige og klippes med neglesaks med ringe afvanding fra markerne og forringede udbytter til følge.

Povl Fritzner

Povl Fritzner beklagede blandt andet problemerne med de danske indberetninger af grundvandsdata til EU og de problemer, han oplever med politiserende embedsmænd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Politiserende embedsfolk

- Den store uenighed mellem Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen om de indberettede grundvandsdata skader både dansk landbrug og det samfund vi lever i. Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at uenigheden skal lægges i graven, sagde Povl Fritzner.

Han mener, at landbruget ikke er en trussel for det danske miljø.

- Dansk landbrug er blandt de allermindst forurenende i verden. Vi er blandt de landbrug i verden, der udnytter næringsstofferne bedst og lever dermed op til stærk bæredygtighed, sagde hanog pegede blandt andet på, at den nyeste teknologi er langt foran de menneskelige miljøholdninger.

- Og vi vil ikke lade os køre rundt i manegen af ganske få magtfulde politiserende embedsfolk. Vi agter også i fremtiden at bidrage til at de næste generationer har rent drikkevand, fastslog han.

Opråb til Christiansborg

Povl Fritzner mener, at udfordringen for landbruget er, at nogle organisationer sår tvivl om landbrugets miljøpåvirkning.

- Derfor skal dyrskuets tale give et opråb til alle Christiansborgpolitikere: Hjælp os med de gode historier om dansk landbrug. Det er et fælles projekt, at der også fremadrettet skal være en dansk landbrugsproduktion, lød opfordringen.

- Det ville give lysten og modet tilbage til erhvervet og dermed tiltrække unge, talentfulde landmænd til en start som selvstændige. Og det vil styrke troværdigheden for erhvervet som samarbejdspartner i den finansielle sektor, sagde Fritzner og tilføjde, at udenlandsk storkapital allerede har fået øjnene op for de danske landmænds miljøstærke sider og derfor er interesseret i investeringer i danske landbrug.

Mulighedernes land

- Vi er anerkendte for vores gode og sunde produktion, kvaliteten og den høje fødevaresikkerhed. Ligeledes har vores andelsselskaber med afsætning til mere end 100 lande skabt respekt også hos de udenlandske investorer. Danmark er mulighedernes land, sagde han.

Modelberegninger

Povl Fritzner slog kraftigt til lyd for, at dansk landbrug ikke skal modelberegnes, når vi kan måle os til virkeligheden.

- Modelberegninger baseret på tal fra 1970 til 2010 er ikke valide og ikke brugbare til at lave målsætninger i de respektive fjorde. Målsætningerne i fjordene er baseret på "en-finger-i-luften-politik".

- De danske vandløb er også i spil. Jeg spørger mig selv: Hvordan er det kommet så vidt, at de vandløb, der er gravet gennem generationer, nu skal være insektmiljøvenlige og klippes med neglesaks med ringe afvanding fra markerne og forringede udbytter til følge. Det er i sidste ende en større miljøbelastning og dermed helt uforståeligt, sagde Povl Fritzner.

- I nogle tilfælde oplever vi, at teori og virkelighed ikke passer sammen. Når det sker, er det virkeligheden vi skal stole på, mener han.

Demokrati under pres

- Det er vores oplevelse, at demokratiet her er under pres, når processer om for eksemel vandløbsregulering bliver uigennemskuelige og styres af embedsfolk med egne politiske motiver, sagde Povl Fritzner.

Han mener, at det er meget trist, når særinteresser uden baggrund i faglighed og økonomiske beregninger, medfører mange utroværdige udtalelser - og desværre også handlinger.

- Grundlæggende mener jeg, at det sætter vores demokrati på prøve, og at det risikerer at knække borgernes lyst til at være demokratisk aktive. Det vil være et kæmpe tab for vores samfund, sagde Povl Fritzner.

Udnyt naturen

Han konstaterer, at naturen tit og ofte er til debat i Danmark.

- Jeg mener, at vi burde udnytte den natur, vi har. Der ligger masser af arealer, statsejede, kommunalt ejede og landmandsejede der ikke udnyttes til at øge biodiversiteten. Myten om, at høj biodiversitet og konventionelt landbrug er hinandens modsætninger er punkteret andre steder i verden. Blandt andet har engelske forsøg vist, at fugle- og insektliv kan øges markant i samspil med konventionelt landbrug. Det er et fantastisk eksempel, som kunne pege hen mod ny fagre verden, hvor landbrug og biodiversitet ses i samspil, sagde Povl Fritzner.

Jeg håber, at ministeren har lyttet og tager nogle af vores budskaber alvorligt. Der er plads til forbedringer i ministeriet, så nu må ministeren tage tyren ved hornene.