Kopenhagen Fur lancerer nu en plan, hvor alle minkgårde skal velfærdscertificeres. Efter den ambitiøse plan skal samtlige 4.000 europæiske pelsdyrfarme være certificeret, inden 2020 rinder ud. Fra december 2018 vil kunderne kunne købe velfærdscertificerede mink- og ræveskind hos de europæiske auktionshuse, og fra 2020 vil de udelukkende kunne købe mink- og ræveskind, der er certificerede. Dermed har den europæiske pelsbranche taget et historisk skridt og imødekommer en udvikling, hvor modebranchen og forbrugerne stiller krav om gennemsigtighed og dokumentation for dyrevelfærden i pelsproduktionen.

- Det er kulminationen på et omfattende og kompromisløst arbejde med at få lavet en forskningsbaseret og uafhængig velfærdscertificering. Vi bliver i stigende grad mødt med kontante krav fra det omgivende samfund, kunder og forbrugere om at kunne dokumentere god dyrevelfærd med certificering og sporbarhed. Det kan vi med WelFur, som er forskningsbaseret og uafhængigt, siger John Papsø, formand for styregruppen for WelFur i den europæiske brancheorganisation Fur Europe, som står bag programmet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Underbygget velfærd

WelFur er baseret på EU-standarder med videnskabeligt underbyggede velfærdsindikatorer. Certificeringen har være undervejs siden 2009, hvor den fælleseuropæiske brancheorganisation Fur Europe, kastede sig over tiltaget. Siden da har forskere fra syv forskellige europæiske universiteter stået i spidsen for at samle al eksisterende viden om, hvad der er vigtigt for minks velfærd og trivsel. Ud fra denne viden har disse forskere udarbejdet de protokoller, der beskriver målesystemet.

- Helt grundlæggende er det vigtigt for Kopenhagen Fur og de danske minkavlere, at dyrevelfærden er i top ude på farmene. Men det er ikke nok i sig selv, at det forholder sig sådan. Vi har brug for at kunne dokumentere det over for omverdenen og over for dem, som måtte mene noget andet. Derfor er det helt essentielle ved WelFur-programmet, at det er forskningsbaseret og uafhængigt. Det er det første redskab inden for landbruget, som ud fra forskning kan dokumentere og certificere, at dyrevelfærden er i orden ude på farmene siger Jesper Uggerhøj, adm. direktør, Kopenhagen Fur.

Kun certificerede skind

Projektet er i sit udgangspunkt europæisk, og derfor er det besluttet, at en pelsdyrgård skal leve op til minimumskravene i Europaråds-rekommandationen for at kunne blive omfattet. Hvis det ikke er tilfældet, kan en farm ikke blive certificeret, og dermed udelukkes man fra 2020 fra salg gennem auktionshusene. Efterlevelse af rekommandationen og god farm-management bliver betingelser for at få adgang til de vigtigste handelsplatforme for pelsskind i verden.

- Projektet omfatter 4.000 europæiske mink- og rævefarme. Det er en samlet europæisk pelsbranche, som står bag, og det er helt nødvendigt, hvis branchens mest ambitiøse projekt til dato skal gennemføres succesfuldt. For vi kan ikke stå alene med sådan en certificering. Efter 2020 er det samtidig ambitionen, at Kopenhagen Fur kun sælger skind fra europæiske farme, som er WelFur-certificerede. En ambitiøs og modig beslutning. Fra december 2018 vil de første certificerede skind blive solgt i de europæiske auktionshuse, og når først vi er kommet rigtigt i gang, er det min forventning, at vi vil kunne mærke efterspørgslen stige. WelFur-certificeringen bør give en merværdi for såvel kunder som forbrugere. Samtidig er WelFur med til at fremtidssikre branchen. Det kan ikke stå alene, men det er en vigtig del af en fremtidig bæredygtig produktion af skind i Europa, siger Jesper Uggerhøj.