Lyt til artiklen:

Nogle minkavlere har fået for meget i erstatning

00:00
Hastighed: ???x
02:54

Det viser en gennemgang af 21 af de første erstatningssager, som DR har fået aktindsigt i.

Gennemgangen viser, at mindst to avlere har indberettet flere dyr til taksationskommissionen og dermed erstatning, end den enkelte farm havde VVM-miljøgodkendelse til.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge Kopenhagen Fur er der i alt fem sager blandt de første 75 afgørelser, hvor der er givet erstatning for flere mink, end der er miljøgodkendelse til, skriver DR Nyheder.

De pågældende sager er anket af Fødevarestyrelsen til Overtaksationskommissionen som er 2. instans.

I P1 Morgen torsdag udtalte Tage Pedersen, formand for Kopenhagen Fur, at ingen avlere skal have erstatning for flere mink, end de havde miljøgodkendelse til, da minkerhvervet blev lukket.

40 mink mere

Undersøgelsen, som DR har lavet, viser, at en minkavler havde tilladelse til at have 1.760 tæver på sin farm. Da minkene skulle slås ned, optalte Fødevarestyrelsen 1.800 avlstæver.

Over for erstatningskommissionen forklarer minkavleren, at der ikke findes en egentlig miljøgodkendelse for bedriften, men at der af tilsynsrapporter fremgår, at den lovlige husdyrproduktion er på 1.760 minktæver, skriver DR.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der står klart og tydeligt i Bekendtgørelsen om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder i paragraf 16:

"Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation efter §§ 3-12 i denne bekendtgørelse, at den virksomhed, som søges erstattet og kompenseret, umiddelbart forud for nedslagningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020 var i overensstemmelse med meddelte godkendelser og tilladelser efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v".

Læs bekendtgørelsen.

Habilitet

Flere politiske partier har de sidste uger stillet spørgsmålstegn ved sammensætningen af taksationskommissionerne og interessekonflikter i behandlingen af erstatningssagerne.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) var i den 4. april indkaldt i samråd om sammensætningerne i taksationskommissionerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er min klare forventning, at kommissionerne følger forvaltningslovens regler om inhabilitet, og at habiliteten sikres inden sagsbehandlingen begynder. Når det så er sagt, så har vi også fra statens side mulighed for at gøre indsigelse via Fødevarestyrelsen, som er part i sagen på vegne af staten, udtalte fødevareminister Jacob Jensen (V) den 4. april.

Landbrugsminister: Måske skal der flere jurister i minkkommissioner

Se også:

Landbrugsminister: Måske skal der flere jurister i minkkommissioner