Lyt til artiklen:

Milliarder til forskel: Kopenhagen Fur anker erstatningsafgørelse

00:00
Hastighed: ???x
02:44

Kopenhagen Fur har modtaget taksationskommissionens del-afgørelse om erstatningen for statens overtagelse. Erstatningen er i del-afgørelsen vedrørende handelsværdien af virksomheden fastsat til 1,55 milliarder kroner, det skriver Kopenhagen Fur i en pressemeddelelse.

Fratrukket virksomhedens egenkapital på 870 millioner kroner og og realkreditlån på 230 millioner kroner betyder dette, at den reelle erstatning udgør 450 millioner kroner, hvilket svarer til hvad taksationskommissionen anser for cirka to års fremtidig indtjening. Deloitte har på vegne af Kopenhagen Fur opgjort handelsværdien til 3,9 milliarder kroner, og dermed er der 3,5 milliarder kroner til forskel på den reelle erstatning, og den værdi, som selskabet mener at være værd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har Kopenhagen Fur også anket afgørelsen til overtaksationskommissionen.

Kopenhagen Fur er primært uforstående over for to forhold, som taksationskommissionen har lagt til grund.

Kopenhagen Fur lukker og slukker med juni-auktionen

Se også:

Kopenhagen Fur lukker og slukker med juni-auktionen

Kommissionens valg af beregningsgrundlag vedrørende det fremtidige marked for minkskind, som er helt centralt for værdifastsættelsen af Kopenhagen Fur, er i høj grad baseret på efterspørgslen på minkskind i COVID-19 året 2020.

Et år, som var stærkt præget af midlertidige nedlukninger, rejserestriktioner, aflyste auktioner med mere. Det svarer ifølge auktionshuset til at værdiansætte Københavns Lufthavn baseret på antallet af passagerer i 2020 under den globale nedlukning.

"Kopenhagen Fur må ligeledes konstatere, at der i kommissionens beregningsgrundlag og del-afgørelse desværre optræder en række væsentlige faktuelle fejl og mangler. Eksempelvis hvorledes data for skind på lager indgår i beregningsgrundlaget", skriver Kopenhagen Fur blandt andet som baggrund.,

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med udgangspunkt i en markedsanalyse, som kommissionen har indhentet fra KPMG, betyder alene anvendelsen af COVID-19 året 2020, samt den fejlagtige anvendelse af lagerdata, at kommissionen i erstatningens beregningsgrundlag anvender en skindpris på 268 kroner. Uden de to nævnte forhold ville prisen i samme KPMG-model for beregningsgrundlaget tilsvarende kunne opgøres til 337 kroner ifølge auktionshuset..

Kopenhagen Fur forventer en fuld afgørelse i virksomhedens erstatningssag fra overtaksationskommissionen tidligst i 2025.

Minkformand er bekymret for yderligere forsinkelser i erstatningssagerne

Se også:

Minkformand er bekymret for yderligere forsinkelser i erstatningssagerne