Abonnementsartikel

Elefantgræs må trods sin højde plantes inden for Fortidsmindelinien.

Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti har bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyse, om der må dyrkes elefantgræs inden for Fortidsmindelinjen. Samtidig vil hun i bekræftende fald vide, hvor højt elefantgræsset kan blive.

Ministeren fastslår i sit svar, at Naturbeskyttelsesloven bestemmer, at der ikke må foretages ændringer i arealet inden for 100 meter fra fortidsminder:

- Tilplantning omfatter for eksempel træer og buske, herunder energipil.

Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister

- Forbuddet gælder dog ikke for landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Tilplantning omfatter for eksempel træer og buske, herunder energipil. Elefantgræs er en landbrugsmæssig afgrøde, der er tilladt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, fastslår ministeren i sit svar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tækkemateriale

Natur- og Miljøklagenævnet har nemlig tidligere fastslået, at etablering af elefantgræs ikke kan betragtes som tilplantning i Naturbeskyttelseslovens forstand, blandt andet fordi elefantgræs sætter friske skud hvert år, og bladene visner i efteråret:

- Det vil sige, at højden på elefantgræs varierer i løbet af året. Betegnelsen elefantgræs (Miscanthus) dækker over flere arter og fremavlede genetetiske varianter. Højden varierer betydeligt. Mischantus Sinensis, der kan anvendes som tækkemateriale, kan blive 1,5- 2,5 meter, mens hybriden Mischantus x Giganteus, der kan anvendes til biobrændsel, kan blive op til tre meter, oplyser Esben Lunde Larsen.