Abonnementsartikel

Fødevareminister Dan Jørgensen bekræfter i en række svar, at de danske bønder ligger i spidsen, når det gælder ammoniakreduktion i forhold til produktionen.

Erling Bonnesen fra Venstre har stillet en række spørgsmål til fødevareminister Dan Jørgensen (S) omkring dansk landbrugs ammoniakudledning set i forhold til andre lande i EU.

Og ministerens svar bekræfter, at trods regeringens planer om yderligere at belaste landbruget med nye ammoniakkrav, har den danske landbrugssektor allerede vist store resultater på området:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ifølge Eurostat (Europæisk statistikorganisation) er Danmark i 2012 den 9. største mælkeproducent i EU, og ifølge data for ammoniakudledninger rapporteret af lande til konventionen om langtrækkende grænseoverskridende luftforurening har Danmark den laveste udledning af ammoniak på 3,0 gram pr. produceret kilo mælk, lyder det fra fødevareministeren.

Nummer 1

Af de 10 lande med den største mælkeproduktion har Holland og Spanien den næstlaveste og tredie laveste ammoniakudledning på henholdsvis 3,1 og 3,2 gram pr. produceret kilo mælk:

- Ekstern gennemgang af Spaniens opgørelse foretaget i 2014 viste, at der i ammoniakudledningen fra husdyrgødning ikke er taget højde for den ammoniakudledning, der sker ved udbringning af husdyrgødningen. Dermed er ammoniakudledningen givetvis højere per produceret kilo mælk end de rapporterede data, mener ministeren.

Faktisk er der kun 12 EU-lande, som har rapporteret mælkeproduktionsdata til Eurostat fra 1990, og det er derfor ifølge fødevareministeren ikke muligt at sammenligne udviklingen for 1990-2011 for alle EU-landene.

Tallene viser, at Danmark har reduceret udledningen af ammoniak pr. produceret kilo mælk med 47 procent i perioden 1990-2011, og at Danmark dermed har haft den næststørste reduktion af ammoniak pr. produceret kilo mælk. Holland har reduceret mest med 70 procent og Tyskland tredie mest med 44 procent ammoniak pr. produceret kilo mælk i den nævnte periode.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også med i toppen

Når det gælder ammoniakudledninger for svineproduktion mener Dan Jørgensen, at Danmark i perioden 1990-2012 har øget svineproduktionen samtidig med udledningen af ammoniak er reduceret:

- Men Danmark er ikke det land i EU, der har reduceret ammoniakudledningen fra svineproduktionen mest, oplyser ministeren.

Danmark har øget produktionen af svin med 32 procent i perioden 1990 til 2012 svarende til en gennemsnitlig forøgelse på 3,0 millioner svin. Samtidig har Danmark i perioden reduceret udledningen af ammoniak fra svineproduktionen med 39 procent.

Af de lande, der har rapporteret data for svineproduktionen for hele perioden, har Cypern, Frankrig, Irland og Spanien også øget produktionen af svin. De tre lande har i perioden øget produktionen af svin med henholdsvis 15 procent, 20 procent og 58 procent, svarende til henholdsvis 1,77 millioner (Frankrig), 0,24 millioner (Irland) og 9,30 millioner svin (Spanien), samtidig med at ammoniakudledningen er reduceret med henholdsvis 8 procent, 20 procent og 63 procent.

Til sammenligning har Holland og Belgien i samme periode reduceret ammoniakudledningen mest med henholdsvis 79 procent og 57 procent. Holland har reduceret svineproduktionen med 12 procent, og Belgien har haft nogenlunde uændret produktion i perioden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mindre kød - mindre gylle

Når det gælder ammoniakudledningen pr. slagtet kilo svinekød i stedet for antallet af svin har Danmark i peroden 1990-2012 slagtet 33 procent mere svinekød og samtidig reduceret ammoniakudledningen pr. kilo slagtet svinekød med 54 procent, mens Holland har reduceret mængden af slagtet svinekød med 20 procent og reduceret den samlede udledning af ammoniak pr. kilo slagtet svinekød med 74 procent. Belgien har reduceret slagtningen af svinekød med 42 procent i perioden 1990-2012 og har reduceret ammoniakudledningen pr. kilo slagtet svin med 69 procent.

Det bemærkes dog, at "Eurostats opgørelse for 1990-2012 ikke fuldstændig svarer overens med nationale opgørelser".