Abonnementsartikel

At sagsøge staten flere gange er voldsomt grænseoverskridende, skriver foreningen, der alligevel mener, at det er den rigtige vej at gå.

Bæredygtigt Landbrug ønsker, at de danske kvælstofnormer erklæres for ulovlige. Derfor er foreningen - efter 10 ugers forberedelse - klar til at stævner Fødevareministeriet.

Det skriver Bæredygtigt Landbrugs direktør Vagn Lundsteen i ugens medlemsbrev.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- De danske særregler på kvælstofområdet er efter vores overbevisning i strid med proportionalprincippet og truende for dansk landbrugs overlevelse. I forhold til Tyskland mister danske landmænd mindst fire milliarder kroner om året, svarende til halvdelen af rentebyrden på de faste lån alene på baggrund af kvælstofnormerne, argumenterer Vagn Lundsteen.

- Gødningsreglerne ødelægger vores konkurrenceevne, forringer kvaliteten af vores afgrøder og udpiner jorden. Reglerne er årsag til eksport af ni millioner smågrise, som ellers kunne være opfedet i Danmark. Grise, som kunne have bidraget til skabelse og fastholdelse af danske arbejdspladser.

- Vi er i færd med en udpining af vores jord, som det vil tage generationer at genoprette, hvis ikke vi gør noget drastisk nu. Vi har en god sag, og vi forventer at få den opsættende virkning, som vil sætte kvælstofreglerne ud af spillet, så vi igen kan konkurrere på lige vilkår.

Grænseoverskridende men nødvendigt

- At sagsøge er en grænseoverskridende handling, understreger Vagn Lundsteen.

- At stævne staten er voldsomt. At gøre det flere gange er voldsomt grænseoverskridende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi alligevel tager disse store valg, med de konsekvenser, det fører med sig, er det fordi, det er af yderste nødvendighed for vores erhvervs overlevelse. Den nuværende udvikling er uholdbar og uansvarlig. Hundredvis af familier må i disse år gå fra deres arbejdsplads, deres livsværk - som samtidig er deres bolig og hjem.

- Vi bøjer os ikke for manglende dokumentation, men alene for fakta. Fakta kan ikke diskuteres. Den viden vi har opnået, har givet os troen på, at vi har ret - og det er kun et spørgsmål om tid, før vi får ret! Vi ved, at vores landbrugsproduktion er blandt verdens mest effektive. At vi ikke belaster miljøet. At vi ikke med vores produktion skader grundvandet, naturen eller vandmiljøet. Det kan vi bevise, skriver Vagn Lundsteen.

Han oplyser, desuden, at Bæredygtigt Landbrug er på vej med en ny kampgange, der skal sætte fokus på de efterhånden berygtede randzoner samt andre regler og afgifter, som landbruget skal leve op til og betale til staten.