Vagn Lundsteen, direktør i AgroBalance og tidligere direktør i Bæredygtigt Landbrug, afviser Danmarks Naturfredningsforenings forsvar for sin agitation.

- En usandhed bliver ikke sand, uanset hvor mange gange, den gentages, indleder Vagn Lundsteen sit modsvar til Danmarks Naturfredningsforenings forsvar for de påstande, som anvendes i en aktuel hvervekampagne.

- Danmarks Naturfredningsforening påstår, at årsagen til, at antallet af prøver med sprøjtemidler er faldet, er miljøregulering, og at der stadig er sprøjtegifte i grundvandet. Argumentationen fra Danmarks Naturfredningsforening er ikke ny. Det er den samme, som tidligere direktør i foreningen, Rene la Cour Sell, anvendte, og som han ikke kunne bevise i retssagen mod ham, skriver Vagn Lundsteen.

- Det nye er, at man erkender, at man i sine opringninger til danskere rundt i landet, påstår at landbrugets sprøjtemidler er en trussel mod drikkevandet. Det har man hidtil ikke villet erkende. Det er en giftig propaganda, der bør stoppes øjeblikkeligt, mener Vagn Lundsteen.

Han angriber også Danmarks Naturfredningsforening for konsekvent at kalde sprøjtemidler, man bruger i landbruget, for sprøjtegift.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er ikke en rimelig betegnelse. Så skulle man også kalde rengøringsmidler for rengøringsgift. Og spisesalt for spisegift. Alt hvad der anvendes i for høje doser, er i princippet gift. Men det er ikke situationen for sprøjtemidlerne. Danske landbrugsfamilier anvender mindre doser, end midlerne er godkendt til. Og kun i doser, der er en brøkdel af, hvad man bruger i vore nabolande. Danske landmænd sprøjter for at fjerne ukrudt og holde planterne raske, så der blandt andet ikke er giftstoffer i vore fødevarer. Det koster penge. Ingen planteavler bruger en krone mere, end det er nødvendigt, skriver Vagn Lundsteen.

Han maner, at landbrugsfamilierne tænker bæredygtigt og på kommende generationer, og at ingen ønsker at forurene natur og drikkevand.

- Sandheden er, at sprøjtemidler ikke udgør nogen trussel for drikkevandet. Det er giftigt for debatten, at Danmarks Naturfredningsforening fremsætter den slags usandheder. For det første sammenblander naturfredningsforeningen drikkevand og grundvand. Grundvandet starter lige under rodzonen (1,5-4 meter). Drikkevandet hentes typisk op i 30-50 meters dybde. Eventuelle rester af sprøjtemidler nedbrydes af bakterier i grundvandsspejlet, skriver han.

Vagn Lundsteen anfægter også, at Danmarks Naturfredningsforening i sit svar på hans anklage gætter på, at årsagen til at en del af 1.700 boringer er lukket, er på grund af sprøjtemidler.

- Det er der ingen dokumentation for. Tværtimod viser en undersøgelse, som daværende miljøminister Ida Auken iværksatte, at ud af 56.000 sløjfede boringer, skyldtes et antal på syv forurening og af disse, kunne man ikke konstatere at en eneste, var lukket på grund af sprøjtemidler godkendt af Miljøstyrelsen. Konkret er der ikke noget som helst bevis for, at regelret brug af sprøjtemidler fra landbruget i nyere tid har lukket én eneste drikkevandsboring, lyder det fra Vagn Lundsteen.

Han medgiver, at det er rigtigt, at der tidligere er lukket en række boringer, på grund af midler, der uhensigtsmæssigt kunne udvaskes til grundvandet.

- Det er typisk midler, der blev anvendt af jernbanerne, skovene og på befæstede arealer. Disse har aldrig været anvendt i landbruget i større stil og er ikke længere lovlige, fastslår han.

- At man i enkelte tilfælde måler sprøjtemidler i grundvandet skyldes ikke et stigende problem. Det skyldes en meget lav detektionsgrænse, der i princippet kan måle alt. Vi har langt større udfordringer med vores drikkevand i fremtiden, på grund af oversvømmede vandboringer og blandt andet arsen, der er både kræftfremkaldende og giftigt. Men det er en helt anden historie. Her kan man ikke give landbrugsfamilierne skylden. Så den lader man ligge hos Danmarks Naturfredningsforening, skriver Vagn Lundsteen.

Han mener, at det ikke er rimeligt, at naturfredningsforeningen gang på gang gør landbruget til prygelknabe, for at prøve at skabe frygt i befolkningen.

- Vi har verdens reneste drikkevand og det kan Danmarks Naturfredningsforening ikke ændre på, uanset hvor giftig retorik man anvender, slutter han sit svar.