Bæredygtigt Landbrug har besluttet sig for at stævne den danske stat for dyrkningsforbuddet på de såkaldt naturbeskyttede arealer, skriver Bæredygtigt Landbrug.

Det fortæller foreningens chefjurist Nikolaj Schulz:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et forbud mod at dyrke jord, der i hovedsagen er landbrugsjord og kun helt perifært er natur, er klokkeklar ulovlig ekspropriation. Vi tager denne kamp på vegne af alle danske landmænd - vi vil ikke acceptere, at staten tyvstjæler god landbrugsjord og slet ikke uden fuld erstatning, siger han.

Minder om randzonerne

Resultatet af torsdagens tredjebehandling i folketingssalen indebærer, at der om to år gennemføres et forbud mod gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning på § 3-arealerne, der samlet tæller cirka 440.000 hektar.

Beslutningen minder chefjuristen om de forhadte randzoner, som Bæredygtigt Landbrug førte og vandt en retssag på, og som efterfølgende blev ophævet. Randzonerne var i det mindste ledsaget af lidt kompensation, mens der altså ikke er nogen erstatning tilknyttet de nye indgreb.

- Miljøministeren forsøger at skubbe grænsen for indgreb i den private ejendomsret. Staten begår en massiv krænkelse med det netop vedtagne forslag, der både er ulovligt, usagligt, useriøst og i øvrigt ikke ledsaget af nogen miljøvurdering - og det er derfor på mange niveauer ugyldigt, mener Nikolaj Schulz.