Bier kan betale sig - men hvad gør vi uden Reglone, spørger biavlerne.

På en hvidkløvermark ved Hammelev summer det, og det er ikke kun biler fra motorvejen, du kan høre. Står du på hjørnet af Christiansdalsvej og Sønderskovvej og lytter godt efter, kan du høre rigtig mange bier, der flittigt summer henover marken, skriver SLF i en pressemeddelelse.

På landmand Steffen Deckers marker er der opstillet omkring 40 kasser med bi-familier, men hvad laver de mange bier på Steffens marker?

- De skal bestøve mine marker, så jeg kan få nogle frø, fortæller Steffen Decker.

- Jeg har haft bier på mine hvidkløvermarker siden 2016, og det med bierne skal man altså ikke spare på. De er nogle flittige små banditter, og jeg får pengene mange gange igen, siger Steffen Decker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han anbefaler andre landmænd at gøre det samme.

Steffen Decker ejer slægtsgården Stydinggård, hvor han driver 290 hektar planteavl med hvidkløver, frøgræs, havre, vinterhvede og byg.

Hvidkløveren bruges til græsfrøblandinger og sælges til eksempelvis kvægbrugere, da den er en god foderplante.

Låner kasserne af biavler

Aftalen med bi-kasserne har Steffen Decker indgået med biavler Christian Petersen fra Strandelhjørnskov tæt ved Vojens.

Christian Petersen har over 50 bi-familier, som han låner ud til lokale landmand. Derudover sælger han honning på markeder og underviser andre i, hvordan man avler bier.

Christian har avlet bier siden 1978 og påstår, at han ingen vrede bier har. De stikker aldrig. Når han selv arbejder omkring bierne, foregår det altid uden slør, handsker og dragt og kun i overalls og T-shirt.

Hvidkløvermarker i fremtiden

I SLF bakker man op om bier. Det er klimamæssigt godt at have et rigt insektliv på markerne. Men man kan godt være bekymret for, om en frø-art som hvidkløver vil være at se på markerne fremover. Årsagen til den udfordring har dog intet med bier at gøre. Den skal man finde et andet sted.

Lige nu afventer frø- og især kartoffelavlere - om de kan få lov til at bruge nedvisningsmidlet Reglone. Det er blevet forbudt i EU, og kan kun anvendes, hvis landbruget får en dispensation. Og det har ikke været muligt endnu på trods af flere henvendelser.

- Der er stor risiko for, at landmænd ikke vil turde dyrke en afgrøde som hvidkløver, hvis ikke vi får lov til at beholde Reglone som nedvisningsmiddel, siger planteavlskonsulent i SLF, Mathias Weber.

Branchen har de seneste år arbejdet på at finde alternativer til Reglone. Der er endnu ikke fundet realistiske alternativer. Hverken kemisk eller mekanisk.

Udfordringen med Reglone mærker Steffen Decker tydeligt:

- Det kan blive et stort problem for os, hvis vi ikke kan levere en vare, der er ren nok til frøfirmaerne. I værste fald vil det nok betyde, at produktionen af hvidkløverfrø bliver flyttet ud af Danmark. Til nedvisning er vi nu nødt til at skårlægge, og det betyder en større usikkerhed omkring høst, da det kræver en længere stabil periode med godt vejr, pointerer Steffen Decker.