Agerskovgruppen har stævnet staten for kravet om efterafgrøder og begærer opsættende virkning mod datokrav og datosanktionering.

"Det strider mod EU-retten at lægge flere byrder på landmændenes skuldre til opfyldelse 20. august, når ministeriet ved, at mange landmænd, allerede med de krav, som gælder nu, ikke har kunnet overholde fristen."

Det meddeler Agerskovgruppens advokat Hans Sønderby Christensen om statens krav, der pålægger landmænd at etablere efterafgrøder senest den 20. august. Hvis ikke fristen overholdes, bliver der skåret i kvoten. Han har derfor som landmandsgruppens advokat stævnet staten.

Om baggrunden for stævningen meddeler han videre, at det i mange år har været nærmere reglen end undtagelsen, at landmændene har måttet have dispensation. Derfor er staten udmærket vidende om landmændenes situation. Landmænd kan som udgangspunkt ikke så, før marken er ryddet mm. Ifølge det EU-retlige retssikkerhedsprincip skal statens anvendelse af byrdefulde regler være forudsigelig.

Men ifølge Hans Sønderby Christensen kan ingen sige på forhånd, om høsten bliver våd eller tør, om mejetærskeren bryder ned eller hvad der ellers sker. Antallet af høstdage til rådighed er afgørende. Det er ikke landmændene, som bestemmer - det er vejrliget mm.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Opsættende virkning

Han har derfor begæret opsættende virkning ved Københavns byret. Formålet er at få suspenderet fristen og datosanktioneringen så længe sagen verserer.

"Både Folketing og embedsapparat skal respektere EU-retten. Ingen dansker ville undre sig over, at et umuligt datokrav blev opstillet i et fjernt afrikansk land med datosanktioner knyttet på.

Når dead-line nærmer sig, sættes landmanden i en virkelig vanskelig situation i valget mellem pest eller kolera. Skal han lægge vægt på at høste eller skal han fokusere på at overholde en frist for at undgå yderligere sanktioner i form af kvotereduktioner"? spørger Hans Sønderby Christensen og tilføjer:

"Ofte er det reelt ikke muligt at så før høst, og før at halmen er væk mm. Agerskovgruppen insisterer på, at både datokravet og kvotesanktionen suspenderes mens Agerskovgruppens søgsmål mod staten om den tvungne produktionsnedgang ved de samlede efterafgrødekrav i Danmark gennemføres."