Lyt til artiklen:

Undersøgelse af PFAS i organisk gødning sat i gang

00:00
Hastighed: ???x
01:56

Miljøstyrelsen har gennem Videnstaskforcen for PFAS sat en række forskere i gang med at undersøge PFAS typer i organisk gødning som blandt andet spildevandsslam, husdyrgødning, kompost og udvikle analysemetoder for disse.

På nuværende tidspunkt ligger der ikke systematisk overvågning eller undersøgelser af PFAS-koncentrationen i landbrugsjorde, som har modtaget normale mængder slam i en årsrække.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er netop denne mangel på viden, som eksperterne i projektet: "PFAS i restprodukter til landbrugsmæssige anvendelse" skal undersøge.

PFAS skal kortlægges fra jord til bord

Se også:

PFAS skal kortlægges fra jord til bord

En sammenfatning af Novana data fra perioden 2008-2019 konkluderede at PFOA, PFOS og PFNA er de hyppigst fundne PFAS i udløb fra renseanlæg, og data indikerede, at spildevand fra husholdninger ikke er den væsentligste kilde til PFAS i udløbet, skriver rapporten fra Videnstaskforce for PFAS-forurening.

Læs hele rapporten.

Projektet bygger på en gennemgang af den eksisterende viden på området med inddragelse af aktuel viden fra relevante aktører og forskningsverdenen, skriver Miljøstyrelsen til Maskinbladet.

I organisk gødning vil PFAS kunne forekomme i spildevandsslam, husdyrgødning og gylle herunder veterinære lægemidler, som lægemidler, biocider og pesticider, med særligt fokus på svin, kvæg og høns..

Artiklen fortsætter efter annoncen

Miljøstyrelsen: Vi kommer til at leve med PFAS i vores omgivelser

Se også:

Miljøstyrelsen: Vi kommer til at leve med PFAS i vores omgivelser

PFAS vil også kunne komme fra afvaskningsvand fra afsmitning fra coatnings anvendt i stalde. Komme fra kompost og afgasset restprodukter fra biogasproduktion.

Selve projektet forventes at løbe fra april til december i år, hvor resultaterne af alle otte projekter om PFAS vil blive samlet og afrapporteret videre til Miljøstyrelsen og Folketinget.

Danmarksdemokraterne vil bruge data om PFAS i kvæg fra Thy

Se også:

Danmarksdemokraterne vil bruge data om PFAS i kvæg fra Thy